Подать объявление

Центр поддержки пользователей

Правила безпечних покупок
Як використовувати послугу OLX Доставка?

Правила Акции «Скидки от OLX Недвижимость»

1.Загальні умови
1.1. Організатором Акції є ТОВ “ЄМАРКЕТ УКРАЇНА”
1.2. Загальний термін проведення Акції: 01.01.2020 по 31.01.2020 р.
1.2. Акція проводиться на сервісі OLX.UA, на території України.

2. Учасники Акції
2.1.Учасником Акції може бути будь-яка дієздатна особа, зареєстрована як користувач сервісу OLX.UA відповідно до вимог Угоди користувача сервісів OLX.UA, виконала всі дії, необхідні для участі в Акції, зазначені в цих Правилах, та відповідає критеріям, зазначеним в цих Правилах (далі – Учасник або Учасники).

3. Умови участі в Акції
3.1. Учасниками Акції відповідно до Правил Акції визнаються особи, що відповідають зазначеним у п.2.1. Правил вимогам, та у період з 01.07.2019 по 31.12.2019 р. розміщували оголошення у рубриці Нерухомість сервісу OLX.UA у Львівській, Вінницькій, Тернопільській, Хмельницькій, Житомирській, Закарпатській, Рівненській, Івано-Франківській, Черкаській областях. При чому відсоток оголошень, що розміщені у зазначених областях повинен становити не менше 50% всіх оголошень, розміщених Користувачем у зазначений вище період.
3.2. Особи, які хоч і відповідають зазначеним у п.п.2.1., 3.1. даних Правил вимогам, але за інформацією Організатора Акції використовували 2 або більше адреси електронної пошти (“задвоєння” облікових записів), не вважаються Учасниками Акції, та, відповідно, не мають право на отримання Заохочень, зазначених у п. 4.1. Правил.

4. Заохочення
4.1. Учасники Акції, які відповідають зазначеним у п.п. 2.1., 3.1. даних Правил вимогам, отримують Заохочення у вигляді 50% знижки на придбання пакетів розміщень на сервісі OLX.UA тільки у рубриці Нерухомість. Строк дії знижки відповідає строку проведення Акції.
4.2. Учасник Акції, який отримав право на отримання Заохочення буде поінформований Організатором Акції шляхом надсилання сервісного повідомлення засобами електронної пошти, та/або повідомлення в особистому кабінеті Учасника Акції на сервісі OLX.UA.
4.3. Учасник Акції має право використати Заохочення протягом строку зазначеного у Правилах. Якщо користувач не використав Заохочення протягом зазначеного у даному пункті Правил строку, Користувач вважається таким, що втратив право на Заохочення.
4.4. Організатор залишає за собою право відмовити у наданні Заохочення у випадку виникнення підозр щодо шахрайських дій Учасника.
4.5. Отримання Заохочень передбачено тільки Учасниками Акції, та не може розглядатися як грошове зобов’язання. Не допускаються будь-які дії, операції, угоди, де право на отримання Заохочення буде об’єктом будь-якого правочину.
4.6. Учасники Акції мають право відмовитися від Заохочення, без отримання будь-якої компенсації за таку відмову чи внаслідок такої відмови.

5. Інші умови
5.1. Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну та безумовну згоду Учасника Акції з даними Правилами.
5.2. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором протягом всього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил можливі у випадку їх затвердження Організатором та їх оприлюднення у тому ж порядку, що і Правила. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування на сервісі OLX.UA, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами / доповненнями до цих Правил.
5.3. Організатор Акції має право у будь-який момент змінити умови Акції, скасувати, та/або продовжити термін дії Акції.
5.4. Організатор не відповідає за дії третіх осіб, які надають послуги Користувачам в рамках проведення Акції. Всі скарги повинні адресуватись безпосередньо таким третім особам, без залучення Організатора.