Подать объявление

Центр поддержки пользователей

Кто-то изменил электронный адрес в Профиле OLX
Важно: измените электронный адрес

Правила Акции «Бонус за объявление с Безопасной сделкой»

Правила Акції «Бонус за оголошення з Безпечною угодою»  

1.Загальні умови

1.1. Організатором Акції є ТОВ “ЄМАРКЕТ УКРАЇНА”

1.2. Термін проведення Акції: 10.07.2017 р. по 23.07.2017 р.

1.2. Акція проводиться на сервісі OLX.ua на території України, за виключенням території Автономної Республіки Крим у зв’язку із прийняттям Закону України “Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України” від 15.04.2014 р. за №1207-VII та території проведення АТО виключно з міркувань безпеки мешканців цих регіонів.

  1. Учасники Акції

2.1.Учасником Акції може бути будь-яка дієздатна особа, яка:

2.1.1. є зареєстрованим користувачем сервісу OLX.ua відповідно до вимог Угоди користувача сервісів OLX.ua, розміщеної за адресою http://olx.ua/terms/ більше 6 (шести) місяців до початку терміну проведення Акції, зазначеного в п. 1.2. цих Правил;

2.1.2. має оголошення на сервісі OLX.ua, із статусом “продано через OLX”, або в оголошенні/оголошеннях пропонує доставку товарів;

2.1.3. не має скарг надісланих адміністрації сервісу OLX.ua від інших користувачів сервісу на дії такого користувача.    

  1. Умови участі в Акції

3.1. Учасником Акції (далі – Учасник або Учасники) є особа, яка відповідає вимогам, що зазначені в п. 2. цих Правил, та належним чином виконала усі умови цих Правил.

3.2. Для участі в Акції Учаснику необхідно протягом строку проведення Акції, вказаного у п.1.2. Правил Акції після отримання повідомлення Організатора активувати послугу «Безпечна угода» в оголошеннях, розміщених на сервісі OLX.ua

  1. Заохочення

4.1. Учасники Акції, які виконають умови зазначені в п.3.2. Правил отримують Заохочення у вигляді зарахування 50,00 грн. (п’ятдесят гривень 00 копійок) на Рахунок Користувача (Рахунок OLX) в якості бонусу (надалі - Бонус) за кожне оголошення, в якому буде активовано послуги “Безпечна угода”.

4.2. Бонусні кошти будуть зараховані на бонусний рахунок продавця двічі за період Акції. 17-го липня - всім, хто активував послугу  з 10-го липня 2017 року  по 16 липня 2017 року включно; 24-го липня  - всім, хто активував послугу з 17-го липня 2017 року  по 23 липня 2017 року включно. 

4.3. Бонус можна використати протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати зарахування на Рахунок OLX.

4.4. Бонус можна використовувати при замовленні платних послуг.

4.5. При замовленні платних послуг OLX за допомогою Рахунку Користувача в першу чергу використовуються Бонуси. Якщо кількість Бонусів недостатньо для акцептування обраних платних послуг OLX, Користувач сплачує різницю коштами зі свого Рахунку.

4.6. Бонус не може бути переданим (відплатно, або безоплатно) іншій особі.

4.7. Організатор залишає за собою право відмовити у нарахуванні Заохочення у випадку виникнення підозр щодо шахрайських дій Учасника.

  1. Інші умови  

5.1.  Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну та безумовну згоду Учасника Акції з даними Правилами.

5.2. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором протягом всього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил можливі у випадку їх затвердження Організатором та їх оприлюднення у тому ж порядку, що і Правила. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування на Сервісі OLX.ua, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил.

5.3. Організатор Акції має право у будь-який момент змінити умови Акції, скасувати, та/або продовжити термін дії Акції.

5.4. Організатор не відповідає за дії третіх осіб, які надають послуги Користувачам в рамках проведення Акції. Всі скарги повинні адресуватись безпосередньо таким третім особам, без залучення Організатора.