Подать объявление

Центр поддержки пользователей

OLX доставка
Изменения лимитов в рубриках от 05.09.2017

Правила акції «Безкоштовна OLX доставка»

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА

проведення рекламної акції «БЕЗКОШТОВНА OLX ДОСТАВКА»

(надалі за текстом поіменовані – «Правила» та «Акція» відповідно)

Організатор Акції: Товариство з обмеженою відповідальністю «ЄМАРКЕТ УКРАЇНА», адреса: 01014, м. Київ, вул. Болсуновська, 13-15, код ЄДРПОУ: 34716896

Логістичний Партнер Акції: Товариство з обмеженою відповідальністю «НОВА ПОШТА», адреса: 36039, м. Полтава, вул. Європейська, 57, код ЄДРПОУ: 31316718

1. Термінологія Акції. Загальні умови

1.1. У цих Правилах застосовуються такі терміни та визначення:

Рекламна акція «БЕЗКОШТОВНА OLX ДОСТАВКА» або «Акція» - рекламний захід, спрямований на привернення уваги необмеженого кола осіб до послуг, що надаються Організатором під торговельною маркою «OLX» для збільшення кількості активних користувачів сервісів OLX.UA, а також збільшення обсягу продажів послуг Організатора, збільшення рівня безпечності угод користувачів сервісу OLX.UA;

Заохочення - Заохочення Учасників Акції, право на отримання якого здобувається Учасниками за умови виконання останніми Правил Акції;

Територія проведення Акції - Акція проводиться на території України (за винятком тимчасово окупованої території відповідно Закону України від 15.04.2014 № 1207-VII, території проведення АТО, виключно з міркувань безпеки мешканців даних регіонів та фактичної можливості функціонування Логістичного партнера на зазначеній території) через глобальну мережу «Інтернет» засобами сайту https://www.olx.ua, мобільного додатку «OLX.ua Оголошення України» (далі - «Сайт» / «Додаток»), з урахуванням особливостей мережі «Інтернет»;

Учасник Акції - особа, що виконала всі необхідні дії для участі в Акції відповідно до Офіційних правил Акції;

Сайт Акції – веб-сайт, за адресою в мережі Інтернет https://www.olx.ua/uk/delivery/.

1.2. У цих Правилах можуть бути використані терміни та визначення, не визначені в п. 1.1 Правил. У цьому випадку тлумачення такого терміну проводиться відповідно до тексту Правил. У разі відсутності однозначного тлумачення терміну або визначення в тексті Правил слід керуватися його тлумаченням, визначеним: в першу чергу – законодавством України, і в подальшому – звичаями ділового обороту та науковою доктриною.

1.3. Логістичний партнер Акції організовує перевезення відправлень у відповідності до Умов надання послуг, що розміщені в мережі Інтернет за посиланням https://novaposhta.ua/uploads/misc/doc/Terms_of_Service.pdf, Публічним Договором про надання послуг з організації перевезення відправлень, що розміщений в мережі Інтернет за посиланням https://novaposhta.ua/uploads/misc/doc/public_offer.pdf. Логістичний Партнер Акції має право самостійно змінювати Умови надання послуг та Публічний Договір про надання послуг з організації перевезення відправлень шляхом розміщення змінених документів за зазначеними у цьому пункті Правил посиланнями у мережі Інтернет.

1.4. Перевезення відправлень в межах дії Акції здійснюється Логістичним партнером Акції між відділеннями, перелік яких вказано в мережі Інтернет за посиланням https://novaposhta.ua/, за типом послуги – Відділення - Відділення.

1.5. Логістичний Партнер не є організатором (співорганізатором) чи виконавцем Акції, та надає послуги з організації перевезення відправлень у відповідності до умов укладеного договору з Організатором та договору з Учасником Акції.

2. Період проведення Акції

2.1. Загальний період проведення Акції: з «02» жовтня 2017 року по «31» грудня 2017 року (включно).

2.3. Організатор Акції має право на зміну періоду проведення Акції, Території проведення Акції, умов Акції, за умови оприлюднення таких змін на Сайті Акції, як з, так і без попереднього повідомлення про внесення відповідних змін.

3. Заохочення Акції

3.1. Заохоченням Акції є право Учасника Акції, за умови виконання останнім умов участі у Акції, отримати від Організатора безкоштовну доставку відправлень на умовах, визначених Офіційними правилами Акції.

3.2. Виконуючи Умови участі в Акції Учасник погоджується із Правилами та зобов’язується їх виконувати. Невиконання Умов участі в Акції чи Правил унеможливлює участь в Акції.

3.3. Додаткові послуги Логістичного Партнера Акції оплачуються Учасником Акції самостійно у випадку замовлення таких послуг.

3.4. Учасники Акції мають право відмовитися від Заохочення без отримання будь-якої компенсації за таку відмову чи внаслідок такої відмови. Заохочення не підлягає обміну на інші послуги Організатора чи Логістичного Партнера та не підлягає накопиченню чи збиранню. Заохочення не підлягає компенсації готівковими коштами.

3.5. Заохочення діє виключно в межах проведення Акції згідно Правил та не може бути використане Учасниками Акції для замовлення послуг Організатора чи Логістичного партнера поза умов Акції.

4. Умови здобуття права на отримання Заохочень

4.1. До участі в Акції допускаються фізичні особи, що наділені необхідним об’ємом дієздатності. Щоб стати Учасником Акції, необхідно:

4.1.1. Бути зареєстрованим користувачем Інтернет-сервісу «OLX.UA», або ж зареєструватись в якості користувача зазначеного Інтернет-сервісу;

4.1.2. Ознайомитися з Умовами надання послуг та Публічним Договором про надання послуг з організації перевезення відправлень Логістичного Партнера.

4.1.3. Протягом Терміну проведення Акції скористатись послугою «OLX Доставка», здійснивши необхідні дії на сервісі OLX.UA, в якості продавця, або покупця.

4.2. Учасник Акції, який виступає покупцем товару, що є предметом оголошення, розміщеного на сервісі OLX.UA, отримує право скористатися Заохоченням від продавця до покупця.

4.3. Учасник Акції, який виступає продавцем товару, що є предметом оголошення, розміщеного на сервісі OLX.UA, отримує право скористатися Заохоченням від покупця до продавця у випадку відмови покупця забрати товар, що є предметом відправлення.

4.4. Обмеження у наданні Заохочень.

4.4.1. Оголошена вартість відправлення не повинна перевищувати 14 999 (чотирнадцять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень;

4.4.2. Відправленням не можуть бути автомобільні покришки;

4.4.4. Об’ємна чи фактична вага Відправлення не повинно перевищувати 30 кг (включно);

4.5. Логістичний Партнер Акції має право відмовити Учаснику Акції у разі порушення останнім п. 4.4. Правил чи невиконання Учасником Акції умов документів, що визначені п. 1.3. цих Правил.

4.6. Організатор та Логістичний Партнер не вступають в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Акції і прав на отримання Заохочень.

5. Заключні положення

5.1. Ці Правила можуть бути змінені/доповнені Організатором Акції впродовж всього Періоду проведення Акції. Такі зміни і доповнення вступають в силу з моменту опублікування, якщо інше не буде передбачено змінами/доповненнями діючих Правил.

5.2. Беручи участь в Акції, Учасник одночасно підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами Акції, і свою повну та безумовну згоду з ними. Беручи участь в Акції, Учасник підтверджує факт ознайомлення з документами, перелік яких визначено в 1.3. Правил.

5.3. Організатор має право відмовити у наданні Заохочення, а також заборонити подальшу участь в Акції без пояснення причин будь-якій особі, яка вчиняє дії, що мають шахрайський характер, або покликані отримати неправомірну вигоду від участі в Акції, або ж діє іншим чином, порушуючи положення цих Правил.

5.4. З усіх питань, що стосуються участі та проведення Акції Учасники можуть звертатись до служби підтримки сервісу OLX.UA за допомогою форми зворотного зв’язку, або за телефоном 0800 303 311.

5.5. Логістичний партнер та будь-які його афілійовані особи не беруть участі у Акції, наданні Заохочення, та не несуть відповідальність за дотримання Організатором законодавства України та цих Правил, а також не відповідають за претензіями Учасників та/або потенційних учасників Акції до Організатора, щодо проведення Акції та виконання Правил. На виконання умов Акції, Логістичний Партнер Акції не вступає в будь-які контакти з особами, які беруть участь в Акції, крім випадків, передбачених цими Правилами.