Подать объявление

Центр поддержки пользователей

Частые вопросы об услуге "OLX доставка"
Лимиты для профессиональных пользователей

Правила акции «Покупайте и продавайте по всей Украине удобно и безопасно с OLX доставкой»

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА

проведення рекламної акції «Купуйте та продавайте по всій Україні зручно та безпечно з OLX доставкою»

(надалі за текстом поіменовані – «Правила» та «Акція» відповідно)

Організатор Акції: Товариство з обмеженою відповідальністю «ЄМАРКЕТ УКРАЇНА», адреса: 01014, м. Київ, вул. Болсуновська, 13-15, код ЄДРПОУ: 34716896

Логістичний Партнер Акції: Товариство з обмеженою відповідальністю «НОВА ПОШТА», адреса: 36039, м. Полтава, вул. Європейська, 57, код ЄДРПОУ: 31316718

1. Термінологія Акції. Загальні умови

1.1. У цих Правилах застосовуються такі терміни та визначення:

Рекламна акція «Купуйте та продавайте по всій Україні зручно та безпечно з OLX доставкою» або «Акція» - рекламний захід, спрямований на привернення уваги необмеженого кола осіб до послуг, що надаються Організатором під торговельною маркою «OLX» для збільшення кількості активних користувачів сервісів OLX.UA, а також збільшення обсягу продажів послуг Організатора, збільшення рівня безпечності угод користувачів сервісу OLX.UA.

Заохочення - Заохочення Учасників Акції, право на отримання якого здобувається Учасниками за умови виконання останніми Правил Акції.

Територія проведення Акції Акція проводиться на території України (за винятком тимчасово окупованої території відповідно Закону України від 15.04.2014 № 1207-VII, території проведення АТО, виключно з міркувань безпеки мешканців даних регіонів та фактичної можливості функціонування Логістичного партнера на зазначеній території) через глобальну мережу «Інтернет» засобами сайту https://www.olx.ua, мобільного додатку «OLX.ua Оголошення України» (далі - «Сайт» / «Додаток»), з урахуванням особливостей мережі «Інтернет».

Учасник Акції - особа, що виконала всі необхідні дії для участі в Акції відповідно до Правил Акції.

Сайт Акції – веб-сайт, за адресою в мережі Інтернет https://www.olx.ua/uk/delivery/.

1.2. У цих Правилах можуть бути використані терміни та визначення, не визначені в п. 1.1 Правил. У цьому випадку тлумачення такого терміну проводиться відповідно до тексту Правил. У разі відсутності однозначного тлумачення терміну або визначення в тексті Правил слід керуватися його тлумаченням, визначеним: в першу чергу – законодавством України, і в подальшому – звичаями ділового обороту та науковою доктриною.

1.3. Логістичний партнер Акції надає послуги з організації перевезення відправлень у відповідності до Умов надання послуг, що розміщені в мережі Інтернет за посиланням https://novaposhta.ua/uploads/misc/doc/Terms_of_Service.pdf, Публічним Договором про надання послуг з організації перевезення відправлень, що розміщений в мережі Інтернет за посиланням https://novaposhta.ua/uploads/misc/doc/public_offer.pdf. Логістичний Партнер Акції має право самостійно змінювати Умови надання послуг та Публічний Договір про надання послуг з організації перевезення відправлень шляхом розміщення оновлених документів за зазначеними у цьому пункті Правил посиланнями у мережі Інтернет.

1.4. Перелік відділень, графік їх роботи (зміни в роботі відділень), до яких в межах дії Акції здійснюється доставляння відправлень Логістичним партнером Акції, вказано в мережі Інтернет за посиланням https://novaposhta.ua/. На виконання умов Акції, послуги з організації перевезення відправлень Логістичним партнером Акції надаються за типом послуги – «Відділення – Відділення».

1.5. Логістичний Партнер не є організатором (співорганізатором) чи виконавцем Акції, та надає послуги з організації перевезення відправлень у відповідності до умов укладеного договору з Організатором Акції та договору з Учасником Акції.

2. Період проведення Акції

2.1. Період проведення Акції: з «03» січня 2018 року по «25» квітня 2018 року (включно) (далі – Період проведення Акції), та стосується усіх відправлень, які було прийнято Логістичним партнером Акції згідно умов цих Правил у зазначений період.

2.2. Організатор Акції має право на зміну періоду проведення Акції, Території проведення Акції, умов Акції, за умови оприлюднення таких змін на Сайті Акції, як з, так і без попереднього повідомлення про внесення відповідних змін.

3. Заохочення Акції

3.1. Заохоченнями Акції є:

3.1.1. Право Учасника Акції, який виступає продавцем товару, що є предметом оголошення, розміщеного на сервісі OLX.UA, за умови виконання ним умов участі у Акції, отримати від Організатора безкоштовну зворотну доставку (повернення) відправлень на умовах, визначених Правилами Акції. Під зворотною доставкою (повернення) розуміється повернення у відправленні товару, що є предметом оголошення, розміщеного на сервісі OLX.UA, до продавця у випадку неявки покупця для отримання товару або відмови покупця забрати товар.

3.1.2. Право Учасника Акції, який виступає покупцем товару, що є предметом оголошення, розміщеного на сервісі OLX.UA, за умови виконання ним умов участі у Акції, отримати від Логістичного Партнера Акції послуги з організації перевезення відправлень за спеціальним тарифом, на умовах, визначених Правилами Акції. Спеціальні тарифи та умови Заохочення зазначаються у Додатку №1 до Правил Акції.

3.2. Виконуючи Умови участі в Акції Учасник погоджується із Правилами та зобов’язується їх виконувати. Невиконання Умов участі в Акції чи Правил унеможливлює участь в Акції.

3.3. Учасники Акції мають право відмовитись від Заохочення без отримання будь-якої компенсації за таку відмову чи внаслідок такої відмови. Заохочення не підлягає обміну на інші послуги Організатора Акції чи Логістичного Партнера Акції та не підлягає накопиченню чи збиранню. Заохочення не підлягає компенсації готівковими коштами.

3.4. Заохочення діє виключно в межах проведення Акції згідно Правил та не може бути використане Учасниками Акції для замовлення послуг Організатора Акції чи Логістичного партнера Акції поза умов Акції.

3.5. Послуги Організатора Акції та Логістичного Партнера Акції, які не беруть участь в Акції та, на які не поширюються умови цієї Акції, не є заохоченням згідно цих Правил, та використовуються Учасником Акції самостійно у відповідності до умов їх надання.

3.6. Заохочення надаються Учасникам Акції виключно за типом послуги «Відділення-Відділення» та у відповідності до умов, що викладені у цих Правилах.

4. Умови здобуття права на отримання Заохочень

4.1. До участі в Акції допускаються фізичні особи, що наділені необхідним об’ємом дієздатності. Щоб стати Учасником Акції, необхідно:

4.1.1. Бути зареєстрованим користувачем Інтернет-сервісу «OLX.UA», або ж зареєструватись в якості користувача зазначеного Інтернет-сервісу;

4.1.2. Ознайомитися з Умовами надання послуг та Публічним Договором про надання послуг з організації перевезення відправлень Логістичного Партнера;

4.1.3. Протягом Періоду проведення Акції скористатись послугою «OLX Доставка» Організатора Акції, здійснивши необхідні дії на сервісі OLX.UA, в якості продавця, або покупця.

4.2. Учасник Акції, який виступає покупцем товару, що є предметом оголошення, розміщеного на сервісі OLX.UA, отримує право скористатися Заохоченням, передбаченим п. 3.1.2. Правил, у випадку якщо параметри відправлення та маршрут доставки відповідають умовам, зазначеним у Додатку №1 до Правил.

4.3. Учасник Акції, який виступає продавцем товару, що є предметом оголошення, розміщеного на сервісі OLX.UA, отримує право скористатися Заохоченням, передбаченим п. 3.1.1. Правил, при зворотній доставці (поверненні) відправлення від покупця до продавця у випадку неявки покупця для отримання товару або відмови покупця забрати товар, що є предметом відправлення.

4.4. Організатор та Логістичний Партнер не вступають в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Акції і прав на отримання Заохочень.

4.5. Логістичний Партнер Акції має право відмовити Учаснику Акції у разі невиконання Учасником Акції умов документів, що визначені п. 1.3. цих Правил.

5. Заключні положення

5.1. Ці Правила можуть бути змінені/доповнені Організатором Акції впродовж всього Періоду проведення Акції. Такі зміни і доповнення вступають в силу з моменту опублікування, якщо інше не буде передбачено змінами/доповненнями діючих Правил.

5.2. Беручи участь в Акції, Учасник одночасно підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами Акції, і свою повну та безумовну згоду з ними. Беручи участь в Акції, Учасник підтверджує факт ознайомлення з документами, перелік яких визначено в 1.3. Правил.

5.3. Організатор, в тому числі за поданням Логістичного партнеру Акції, має право відмовити у наданні Заохочення, а також заборонити подальшу участь в Акції без пояснення причин будь-якій особі, яка вчиняє дії, що мають шахрайський характер, або покликані отримати неправомірну вигоду від участі в Акції, або ж діє іншим чином, порушуючи положення цих Правил.

5.4. З усіх питань, що стосуються участі та проведення Акції Учасники можуть звертатись до служби підтримки сервісу OLX.UA за допомогою форми зворотного зв’язку, або за телефоном 0800 303 311 (безкоштовно для абонентів національних операторів зв’язку) .

5.5. Логістичний партнер Акції та будь-які його афілійовані особи не є організаторами, співорганізаторами Акції та не несуть відповідальність за дотримання Організатором законодавства України та цих Правил, а також не відповідають за претензіями Учасників та/або потенційних учасників Акції до Організатора, щодо проведення Акції та виконання цих Правил. На виконання умов Акції, Логістичний Партнер Акції не вступає в будь-які контакти з особами, які беруть участь в Акції, крім випадків, передбачених цими Правилами.

5.6. Усі Додатки до цих Правил, посилання, що зазначені у цих Правилах, є невід’ємною частиною цих Правил та встановлюють умови та порядок участі в Акції.

* Тарифи наведено у гривні та включає вартість основної послуги з організації доставки відправлень Логістичного партнера Акції. Якщо оголошена вартість відправлення перевищує 200 грн, платником додатково оплачується комісія у розмірі 0,5% від оголошеної вартості відправлення.

** Використовується більше значення фактичної або об’ємної ваги відправлення. Об’ємна вага (кг) = (Довжина(см)×Ширина(см)×Висота(см)) / 4000, або об'єм вантажу (м³)×250.

*** Доставка здійснюється виключно в межах міст та передмість Києва, Одеси, Дніпра, Харкова, Львова (відправник та отримувач знаходяться в межах одного міста та/або його передмістя). Повний перелік міст та передмість для цілей Акції становить: місто Київ та передмістя (Бориспіль, Боярка, Бровари, Вишгород, Вишневе, Ірпінь, Обухів, Стоянка), місто Одеса, місто Львів та передмістя (Жовква), місто Харків та передмістя (Дергачі), місто Дніпро та передмістя (Новомосковськ, Ювілейне).

**** Тариф застосовується для відправлень, які доставляються не в межах міста та передмістя та не в окремі населені пункти територією проведення Акції, перелік яких наведено за посиланням: https://help.olx.ua/hc/uk/articles/115005909289.

*****Доставка здійснюється в населений пункт отримувача, що зазначений в переліку населених пунктів за посиланням: https://help.olx.ua/hc/uk/articles/115005909289.