Подать объявление

Центр поддержки пользователей

"OLX доставка"
Изменения лимитов в рубриках от 05.09.2017

Акция "Доставка с "Нова пошта"

Правила Акції «ДОСТАВКА З «НОВА ПОШТА»

1. Загальні умови

1.1. Організатором Акції є ТОВ “ЄМАРКЕТ УКРАЇНА”

1.2. Термін проведення Акції: 22.11.2016 р. - 22.02.2017 р.

1.2. Акція проводиться на сайті olx.ua, на території України, за виключенням території Автономної Республіки Крим у зв’язку із прийняттям Закону України “Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України” від 15.04.2014 р. за №1207-VII та території проведення АТО виключно з міркувань безпеки мешканців цих регіонів.

1.3. Послуги з доставки відправлень надає ТОВ “НОВА ПОШТА”

1.4. Послуги з переказу коштів надає ТОВ “ПОСТ ФІНАНС”

  1. Учасники Акції

2.1.Учасником Акції може бути будь-яка дієздатна особа, яка ретельно виконала всі дії, необхідні для участі в Акції, зазначені в цих Правилах (далі – Учасник або Учасники).

  1. Умови участі в Акції.  Визначення учасників Акції, що мають право на отримання Заохочень

3.1. Учасником Акції є особа, яка відповідає вимогам, що зазначені в п. 2. цих Правил, та належним чином виконала усі умови цих Правил.

3.2. Для участі в Акції Учаснику необхідно протягом строку проведення Акції, вказаного у п.1.2. Правил Акції:

  • бути зареєстрованим користувачем сервісу olx.ua відповідно до вимог Угоди користувача сервісів OLX.ua, розміщеної за адресою http://olx.ua/terms/
  • оформити доставку на сайті olx.ua за адресою http://olx.ua/shipping

3.3. Усі Учасники Акції, які виконали вищезазначені умови, та транзакції (доставки) яких виявилися успішними, отримують право на отримання Заохочення.

  1. Заохочення

4.1. Учасники Акції, які визначені в п.3.3 Правил отримують Заохочення у вигляді зарахування 20,00 грн. (двадцяти гривень 00 копійок) на Рахунок Користувача (Рахунок OLX) в якості бонусу (надалі - Бонус).

4.2. Бонус можна використати протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати зарахування на Рахунок OLX.

4.3. Бонус можна використовувати при замовленні платних послуг.

4.4. При замовленні платних послуг OLX за допомогою Рахунку Користувача в першу чергу використовуються Бонуси. Якщо кількість бонусів недостатньо для акцептування обраних платних послуг OLX, Користувач сплачує різницю коштами зі свого Рахунку.

4.5. Бонус не може бути переданим (відплатно, або безоплатно) іншій особі.

4.6. ТОВ “НОВА ПОШТА” надає знижку на послуги з доставки товару таких категорій як: одяг, взуття, дитячий світ, автозапчастини та велозапчастини у розмірі 50% від регулярної вартості. Знижка надається при умові, якщо вага відправлення не перевищує  вагу 5 кг (фактичну або об’ємну) та вміст відправлення відповідає вказаній категорії.  Після застосування знижки, вартість за послуги розраховується в гривнях, копійки округлюються. Якщо частина вартості в копійках більше або дорівнює 50 копійок, вартість послуги округлюється в більшу сторону до цілих значень в гривні, в іншому випадку копійки не враховуються.

  1. Інші умови  

5.1.  Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну та безумовну згоду Учасника Акції з даними Правилами.

5.2. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором протягом всього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил можливі у випадку їх затвердження Організатором та їх оприлюднення у тому ж порядку, що і Правила. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування на сайті olx.ua, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил.

5.3. Організатор Акції має право у будь-який момент змінити умови Акції, скасувати, та/або продовжити термін дії Акції.

5.4. Організатор не відповідає за дії третіх осіб, які надають послуги Користувачам в рамках проведення Акції. Всі скарги повинні адресуватись безпосередньо таким третім особам, без залучення Організатора.