Подать объявление

Центр поддержки пользователей

Услуга "OLX доставка"
Что делать при технической неполадке?

Правила акции в разделе Работа

Правила Акції «Робота»

 

1.Загальні умови

1.1. Організатором Акції є ТОВ «ЄМАРКЕТ УКРАЇНА»

1.2. Термін проведення Акції: з 22.10.2016-14.11.2016

1.3. Акція проводиться на сайті olx.ua. 

  1. Учасники Акції.

2.1.Учасником Акції може бути будь-яка дієздатна особа, яка ретельно виконала всі дії, необхідні для участі в Акції, зазначені в цих Правилах (далі – Учасник або Учасники).

 

  1. Умови участі в Акції.  Визначення учасників Акції, що мають право на отримання Заохочень

3.1. Учасником Акції є особа, яка відповідає вимогам, що зазначені в п. 2. цих Правил, та належним чином виконала усі умови цих Правил.

3.2. Для участі в Акції Учаснику необхідно протягом строку проведення Акції, вказаного у п.1.2. Правил Акції:

  • бути зарестрованим користувачем сервісу olx.ua відповідно до вимог Угоди користувача сервісів OLX.ua, розміщеної за адресою http://olx.ua/terms/

3.3. Серед Учасників Акції, які виконали вищезазначені умови, за допомогою програмного забезпечення Організатора Акції методом випадкової комп’ютерної вибірки визначаються переможці, що мають право на отримання Заохочень, зазначених у  п. 4 цих Правил.

 

  1. Заохочення

4.1. Учасники Акції, які будуть обрані у порядку зазначеному в п.3.3 Правил отримують Заохочення у вигляді права на придбання/замовлення платної послуги (“Додаткове оголошення”) на сайті olx.ua в рубриці «Робота» за спеціальною ціною.

4.2. Право на придбання платних послуг за спеціальною ціною надається Учаснику Акції, що став переможцем автоматично під час оформлення відповідної платної послуги.

 

  1. Інші умови  

5.1.  Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну та безумовну згоду Учасника Акції з даними Правилами.

5.2. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором протягом всього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил можливі у випадку їх затвердження Організатором та їх оприлюднення у тому ж порядку, що і Правила. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування на сайті olx.ua, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил.

5.3. Організатор Акції має право у будь-який момент змінити умови Акції, скасувати, та/або продовжити термін дії Акції.