Подать объявление

Центр поддержки пользователей

Правила безпечних покупок
Як використовувати послугу OLX Доставка?

Правила акції «Повернення комісії»

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА

проведення рекламної акції «Повернення комісії»

(надалі за текстом поіменовані – «Правила» та «Акція» відповідно)

Організатор Акції: Товариство з обмеженою відповідальністю «ЄМАРКЕТ УКРАЇНА», адреса: 01014, м. Київ, вул. Болсуновська, 13-15, код ЄДРПОУ: 34716896

Фінансовий Партнер Акції: Товариство з обмеженою відповідальністю «АЙГАМА», адреса: 04205, м. Київ, пр. Оболонський, 35, оф. 201, код ЄДРПОУ: 35624403

  1. Термінологія Акції. Загальні умови

1.1. У цих Правилах застосовуються такі терміни та визначення:

Рекламна акція «Повернення комісії» або «Акція» - рекламний захід, спрямований на привернення уваги необмеженого кола осіб до послуг, що надаються Організатором під торговельною маркою «OLX» для збільшення кількості активних користувачів сервісів OLX.UA, а також збільшення обсягу продажів послуг Організатора, збільшення рівня безпечності угод користувачів сервісу OLX.UA.

Заохочення - Заохочення Учасників Акції, право на отримання якого здобувається Учасниками за умови виконання останніми Правил Акції.

Територія проведення Акції територія України, за винятком тимчасово окупованої території відповідно до Закону України від 15.04.2014 № 1207-VII та Закону України від 18.01.2018 № 2268-VIII, ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (території проведення Операції Об’єднаних Сил) та території, що не контролюється українською владою (згідно Постанови Верховної Ради України «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями» від 17.03.2015 р., №254-VIII та переліку територій, на яких органи державної влади України тимчасово не здійснюють свої повноваження, затвердженого Розпорядженням КМУ №1085-р від 07.11.2014 року) виключно з міркувань безпеки мешканців даних регіонів та фактичної можливості діяльності Організатора Акції, Фінансового партнера, Логістичного партнера (ТОВ «Нова Пошта»)  на зазначеній території, через глобальну мережу «Інтернет» засобами сайту https://www.olx.ua, мобільного додатку «OLX.ua Оголошення України» (далі - «Сайт» / «Додаток»), з урахуванням особливостей мережі «Інтернет».

Учасник Акції - особа, що виконала всі необхідні дії для участі в Акції відповідно до Правил Акції.

Сайт Акції – веб-сайт, за адресою в мережі Інтернет https://www.olx.ua/uk/delivery/.

1.2. У цих Правилах можуть бути використані терміни та визначення, не визначені в п. 1.1 Правил. У цьому випадку тлумачення такого терміну проводиться відповідно до тексту Правил. У разі відсутності однозначного тлумачення терміну або визначення в тексті Правил слід керуватися його тлумаченням, визначеним: в першу чергу – законодавством України, і в подальшому – звичаями ділового обороту та науковою доктриною.

1.3. Фінансовий партнер Акції надає послуги з здійснення переказу коштів в національній валюті між поточними рахунками фізичних осіб із використанням електронних платіжних засобів «Переказ з картки на картку» у відповідності до Правил, що розміщені в мережі Інтернет за посиланням https://uapay.ua/rules.

  1. Період проведення Акції

2.1. Період проведення Акції: з «18» червня 2018 року по «29» лютого 2020 року (включно) (далі – Період проведення Акції).

2.2. Організатор Акції має право на зміну періоду проведення Акції, Території проведення Акції, умов Акції, за умови оприлюднення таких змін на Сайті Акції, як з, так і без попереднього повідомлення про внесення відповідних змін.

  1. Заохочення Акції

3.1. Заохоченням Акції є право Учасника Акції, який виступає покупцем товару, що є предметом оголошення, розміщеного на сервісі OLX.UA (за допомогою Сайту/Додатку), за умови виконання ним умов участі у Акції, отримати відшкодування комісії Фінансового партнера Акції за проведення транзакції переказу коштів в національній валюті між поточними рахунками фізичних осіб із використанням електронних платіжних засобів, у випадку відсутності підтвердження транзакції Продавцем, відміні транзакції Покупцем до отримання підтвердження Продавця,  не відправлення товару Продавцем після підтвердження транзакції, неявки Покупця для отримання товару або відмови забрати надісланий товар.

3.2. Виконуючи Умови участі в Акції Учасник погоджується із Правилами та зобов’язується їх виконувати. Невиконання Умов участі в Акції чи Правил унеможливлює участь в Акції.

3.3. Учасники Акції мають право відмовитись від Заохочення без отримання будь-якої компенсації за таку відмову чи внаслідок такої відмови. Заохочення не підлягає обміну на інші послуги Організатора Акції чи Фінансового Партнера Акції та не підлягає накопиченню чи збиранню. Заохочення не підлягає компенсації готівковими коштами.

3.4. Заохочення діє виключно в межах проведення Акції згідно Правил та не може бути використане Учасниками Акції для замовлення послуг Організатора Акції чи Фінансового партнера Акції поза умов Акції.

3.5. Послуги Організатора Акції та Фінансового Партнера Акції, які не беруть участь в Акції та, на які не поширюються умови цієї Акції, не є заохоченням згідно цих Правил, та використовуються Учасником Акції самостійно у відповідності до умов їх надання.

  1. Умови здобуття права на отримання Заохочень

4.1. До участі в Акції допускаються фізичні особи, що наділені необхідним об’ємом дієздатності. Щоб стати Учасником Акції, необхідно:

4.1.1. Бути зареєстрованим користувачем сервісу «OLX.UA», або ж зареєструватись в якості користувача зазначеного сервісу, за допомогою Сайту чи Додатку;

4.1.2. Ознайомитися та погодитися із Правилами приймання і обробки запитів Користувачів для здійснення переказу коштів в національній валюті між поточними рахунками фізичних осіб із використанням електронних платіжних засобів «Переказ з картки на картку», що розміщені в мережі Інтернет за посиланням https://uapay.ua/rules.  

4.1.3. Протягом Періоду проведення Акції скористатись послугою OLX Доставка Організатора Акції, здійснивши необхідні дії на сервісі OLX.UA, в якості покупця.

4.2. Учасник Акції, який виступає покупцем товару, що є предметом оголошення, розміщеного на сервісі OLX.UA, отримує право скористатися Заохоченням, передбаченим п. 3.1. Правил у випадку відсутності підтвердження транзакції Продавцем, відміні транзакції Покупцем до отримання підтвердження Продавця,  не відправлення товару Продавцем після підтвердження транзакції, неявки Покупця для отримання товару або відмови забрати надісланий товар.

4.3. Грошові кошти у розмірі комісії за проведення транзакції переказу коштів в національній валюті між поточними рахунками фізичних осіб із використанням електронних платіжних засобів зараховуються на поточний рахунок Учасника Акції протягом 24 годин з моменту отримання Фінансовим партнером однозначного статусу про відмову від прийняття товару, що є предметом оголошення, або неявку покупця, направленого Логістичним партнером Акції, або спливу строку, встановленого Правилами послуги OLX Доставка для відправлення товару Продавцем, підтвердження транзакції Покупцем, або скасування транзакції Покупцем.  

4.4. Організатор та Фінансовий Партнер не вступають в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Акції і прав на отримання Заохочень.

4.5. Фінансовий Партнер Акції має право відмовити Учаснику Акції у разі невиконання Учасником Акції умов документів, що визначені п. 1.3. цих Правил.

  1. Заключні положення

5.1. Ці Правила можуть бути змінені/доповнені Організатором Акції впродовж всього Періоду проведення Акції. Такі зміни і доповнення вступають в силу з моменту опублікування, якщо інше не буде передбачено змінами/доповненнями діючих Правил.

5.2. Беручи участь в Акції, Учасник одночасно підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами Акції, і свою повну та безумовну згоду з ними. Беручи участь в Акції, Учасник підтверджує факт ознайомлення з документами, зазначеними в п. 1.3. Правил.

5.3. Організатор, в тому числі за поданням Фінансового партнеру Акції, має право відмовити у наданні Заохочення, а також заборонити подальшу участь в Акції без пояснення причин будь-якій особі, яка вчиняє дії, що мають шахрайський характер, або покликані отримати неправомірну вигоду від участі в Акції, або ж діє іншим чином, порушуючи положення цих Правил.

5.4. З усіх питань, що стосуються участі та проведення Акції Учасники можуть звертатись до служби підтримки сервісу OLX.UA за допомогою форми зворотного зв’язку, або за телефоном 0800 303 311 (безкоштовно для абонентів національних операторів зв’язку) .

5.5. Документи і інформація, посилання на які зазначені у цих Правилах, є невід’ємною частиною цих Правил та встановлюють умови та порядок надання послуг, функціонування сервісів, участі в Акції, тощо. З метою уникнення протирічь, документи та інформація, посилання на які зазначені у цих Правилах, є чинними на дату, коли Учасник прийняв участь в Акції, виконавши умови участі в Акції.