Подать объявление

Центр поддержки пользователей

Частые вопросы об услуге "OLX доставка"
Лимиты для профессиональных пользователей

Правила Акції «Бонус від OLX Робота»

1. Загальні умови

1.1. Організатором Акції є ТОВ “ЄМАРКЕТ УКРАЇНА”

1.2. Загальний термін проведення Акції: 12.03.2018 р. по 31.03.2018 р.

1.2. Акція проводиться на сервісі OLX.UA, на території України.

2. Учасники Акції

2.1.Учасником Акції може бути будь-яка дієздатна особа, яка не є зареєстрованим користувачем сервісу OLX.UA та виконала всі дії, необхідні для участі в Акції, зазначені в цих Правилах (далі – Учасник, або Учасники).

3. Умови участі в Акції  

3.1. Для участі в Акції Учаснику необхідно протягом терміну проведення Акції:

- заповнити свої дані у формі збору даних учасників Акції у мережі Facebook;  

- зареєструватися в якості користувача сервісу OLX.UA.

Для реєстрації в якості користувача Сервісу Учасник повинен використовувати виключно адресу електронної пошти, або номер мобільного телефону зазначені у формі збору даних учасників Акції.  

3.2. Особи, які хоч і відповідають зазначеним у п.п.2.1., 3.1. даних Правил вимогам, але за інформацією Організатора Акції, використовували 2 або більше адреси електронної пошти, або 2 або більше номерів мобільних телефонів (“задвоєння” облікових записів), не вважаються Учасниками Акції, та, відповідно, не мають право на отримання Заохочення, зазначених у п. 4.1. Правил.

4. Заохочення

4.1. Учасники Акції, які відповідають зазначеним у п.п. 2.1., 3.1. даних Правил вимогам отримують Заохочення, у вигляді 100 (ста) Бонусів на бонусний Рахунок OLX. Бонус буде зарахований на рахунок протягом 8 (восьми) календарних днів та може бути використаний Учасником протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту нарахування. Один Бонус дорівнює 1 (одній) гривні на бонусний Рахунок OLX.

4.2. Учасник Акції має право використати Заохочення для оплати розміщення оголошень (вакансій) в рубриці “Робота” на сервісі OLX.UA та оплати платних послуг в зазначеній рубриці на сервісі OLX.UA. У випадку використання Учасником Акції Заохочення для оплати розміщень оголошень, та/або платних послуг у будь-якій іншій рубриці сервісу OLX.UA, Організатор залишає за собою право скасувати такі транзакції.               

4.3. Учасник Акції, який отримав право на отримання Заохочення буде поінформований Організатором Акції шляхом надсилання сервісного повідомлення засобами електронної пошти, та/або повідомлення в особистому кабінеті Учасника Акції на сервісі OLX.UA

4.4. Учасник Акції має право використати Заохочення протягом строку зазначеного у Правилах. Якщо користувач не використав Заохочення протягом зазначеного у даному пункті Правил строку, Користувач вважається таким, що втратив право на Заохочення.

4.5. Організатор залишає за собою право відмовити у наданні Заохочення у випадку виникнення підозр щодо шахрайських дій Учасника.

4.6. Отримання Заохочень передбачено тільки Учасниками Акції, та не може розглядатися як грошове зобов’язання. Не допускаються будь-які дії, операції, угоди, де право на отримання Заохочення буде об’єктом будь-якого правочину.

4.7. Учасники Акції мають право відмовитися від  Заохочення, без отримання будь-якої компенсації за таку відмову чи внаслідок такої відмови.

5. Інші умови

5.1.  Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну та безумовну згоду Учасника Акції з даними Правилами.

5.2. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором протягом всього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил можливі у випадку їх затвердження Організатором та їх оприлюднення у тому ж порядку, що і Правила. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил.

5.3. Організатор Акції має право у будь-який момент змінити умови Акції, скасувати, та/або продовжити термін дії Акції.

5.4. Організатор не відповідає за дії третіх осіб, які надають послуги Користувачам в рамках проведення Акції. Всі скарги повинні адресуватись безпосередньо таким третім особам, без залучення Організатора.