Подать объявление

Центр поддержки пользователей

Достигнут лимит, не могу опубликовать новое объявление
Компенсация за период обновления сервиса 6.12

Правила Акції «Кешбек в OLX Робота»

1.Загальні умови

1.1. Організатором Акції є ТОВ “ЄМАРКЕТ УКРАЇНА”

1.2. Загальний термін проведення Акції: з 26.11.2018 р. по 09.12.2018 р.

1.2. Акція проводиться на сервісі OLX.UA на території України.

2.Учасники Акції

2.1. Учасником Акції може бути будь-яка дієздатна особа, зареєстрована як Користувач сервісу OLX.UA, відповідно до вимог Угоди користувача сервісів OLX.UA, яка виконала всі дії, необхідні для участі в Акції, зазначені в цих Правилах, та відповідає критеріям, зазначеним в цих Правилах (далі – Учасник або Учасники).

3.Умови участі в Акції  

3.1. До Учасників Акції відносяться особи, які зареєстровані в якості користувача сервісу OLX.UA, мають статус “Бізнес”, не здійснювали розміщення оголошень (вакансій) у розділі “Робота” та не оновлювали свої попередньо розміщені оголошення (вакансії) у період з 1 квітня 2018 р. до дати початку цієї Акції.

3.2. Особи, які хоч і відповідають зазначеним у п.п. 2.1., 3.1. даних Правил вимогам, але за інформацією Організатора Акції використовували дві або більше адреси електронної пошти (“задвоєння” облікових записів), не вважаються Учасниками Акції, та, відповідно, не мають право на отримання Заохочення, зазначеного у п. 4.1. Правил.

4.Заохочення

4.1. Серед учасників Акції, які відповідають зазначеним у п.п. 2.1., 3.1. даних Правил вимогам, методом випадкової комп’ютерної вибірки обираються Учасники, що отримують Заохочення у вигляді Бонусів на бонусний рахунок OLX у розмірі 100% від вартості відповідного пакета розміщень оголошень (вакансій) у розділі “Робота”, вартості платних послуг на рекламування оголошень (вакансій) у розділі “Робота”, які придбані протягом строку проведення Акції (такі Бонуси також можуть називатись cashback або кешбек). Бонуси будуть нараховуватись тільки за послуги, що оплачені відповідним Користувачем з рахунку OLX. Бонуси не будуть нараховуватись за послуги, що оплачені Користувачем із бонусного рахунку. Бонуси будуть зараховані на рахунок не пізніше 14 грудня 2018 р. та можуть бути використані Учасником протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати нарахування. Бонуси можуть бути використані Учасником на послуги рекламування оголошень у будь-якому розділі сервісу OLX.UA.

4.2. Учасник Акції, який отримав право на отримання Заохочення, буде проінформований Організатором Акції шляхом надсилання сервісного повідомлення засобами електронної пошти та/або повідомлення в особистому кабінеті Учасника Акції на сервісі OLX.UA, та/або шляхом надсилання повідомлення у Viber.

4.4. Учасник Акції має право використати Заохочення протягом строку зазначеного у Правилах. Якщо користувач не використав Заохочення протягом зазначеного у даному пункті Правил строку, Користувач вважається таким, що втратив право на Заохочення.

4.5. Організатор залишає за собою право відмовити у наданні Заохочення у випадку виникнення підозр щодо шахрайських дій Учасника.

4.6. Отримання Заохочення передбачено тільки Учасниками Акції та не може розглядатися як грошове зобов’язання. Не допускаються будь-які дії, операції, угоди, де право на отримання Заохочення буде об’єктом будь-якого правочину.

4.7. Учасники Акції мають право відмовитися від  Заохочення, без отримання будь-якої компенсації за таку відмову чи внаслідок такої відмови.

5.Інші умови

5.1.  Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну та безумовну згоду Учасника Акції з даними Правилами.

5.2. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором протягом всього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил можливі у випадку їх затвердження Організатором та їх оприлюднення у тому ж порядку, що і Правила. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування на сервісі OLX.UA, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами / доповненнями до цих Правил.

5.3. Організатор Акції має право у будь-який момент змінити умови Акції, скасувати, та/або продовжити термін дії Акції.

5.4. Організатор не відповідає за дії третіх осіб, які надають послуги Користувачам в рамках проведення Акції. Всі скарги повинні адресуватись безпосередньо таким третім особам, без залучення Організатора.