Подать объявление

Центр поддержки пользователей

Правила услуги OLX Доставка
Подозрительная активность в профиле

Правила Акции «Летние скидки от OLX»

1.Загальні умови
1.1. Організатором Акції є ТОВ “ЄМАРКЕТ УКРАЇНА”
1.2. Загальний термін проведення Акції: 12 - 25 червня 2019 р. (обидві дати включно)
1.3. Акція проводиться на сервісі OLX.UA, на території України.

2. Учасники Акції
2.1. Учасником Акції може бути будь-яка дієздатна особа, зареєстрована як користувач сервісу OLX.UA відповідно до вимог Угоди користувача сервісів OLX.UA, та відповідає критеріям, зазначеним в цих Правилах (далі – Учасник або Учасники).

3. Умови участі в Акції
3.1. Учасниками Акції відповідно до Правил Акції визнаються особи, що відповідають зазначеним у п.2.1. Правил вимогам, та:
3.1.1. протягом 6 (шести) місяців до дати початку проведення Акції не придбавали платні послуги на сервісі OLX.UA перелік яких наведений за посиланням https://www.olx.ua/landingbundles/, або
3.1.2. протягом 12 (дванадцяти) місяців до дати початку проведення Акції не придбавали платні послуги на сервісі OLX.UA перелік яких наведений за посиланням https://www.olx.ua/landingbundles/, мають активні на момент початку проведення Акції оголошення, щодо яких не було відгуків протягом 10 (десяти) календарних днів до початку проведення Акції, або
3.1.3. розміщували оголошення не пізніше 15 (п‘ятнадцяти) календарних днів до початку проведення Акції, знижували ціну на товари, пропоновані в таких оголошення, але не придбавали платні послуги для просування таких оголошень.
3.2. Особи, які хоч і відповідають зазначеним у п.п.2.1., 3.1. даних Правил вимогам, але за інформацією Організатора Акції вчиняли дії, що порушують умови Угоди користувача сервісів OLX.UA, не вважаються Учасниками Акції, та, відповідно, не мають право на отримання Заохочень, зазначених у п. 4.1. Правил.

4. Заохочення
4.1. Серед учасників Акції, які відповідають зазначеним у п.п. 2.1., 3.1.1. даних Правил вимогам, методом випадкової комп’ютерної вибірки обираються Учасники, що отримують Заохочення у вигляді 70% знижки на придбання платних послуг OLX.UA, перелік яких наведений за посиланням https://www.olx.ua/landingbundles/.
4.2. Строк дії знижки відповідає строку проведення Акції. Якщо Учасник не використав Заохочення протягом зазначеного у даному пункті Правил строку, Учасник вважається таким, що втратив право на Заохочення.
4.3. Заохочення може бути використане виключно до оголошень, які розміщенні в обліковому записі Учасника, який отримав право на отримання Заохочення по Акції. Якщо Учасник допускає порушення зазначеної в даному пункті Правил вимоги, Організатор має право позбавити Учасника Заохочення.
4.4. Організатор залишає за собою право відмовити у наданні Заохочення у випадку виникнення підозр щодо шахрайських дій Учасника.
4.5. Отримання Заохочень передбачено тільки Учасниками Акції, та не може розглядатися як грошове зобов’язання. Не допускаються будь-які дії, операції, угоди, де право на отримання Заохочення буде об’єктом будь-якого правочину.
4.6. Учасники Акції мають право відмовитися від Заохочення, без отримання будь-якої компенсації за таку відмову чи внаслідок такої відмови.

5. Інші умови
5.1. Використання Заохочення, наданого в рамках Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну та безумовну згоду Учасника Акції з даними Правилами.
5.2. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором протягом всього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил можливі у випадку їх затвердження Організатором та їх оприлюднення у тому ж порядку, що і Правила. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування на сервісі OLX.UA, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами / доповненнями до цих Правил.
5.3. Організатор Акції має право у будь-який момент змінити умови Акції, скасувати, та/або продовжити термін дії Акції.