Подать объявление

Центр поддержки пользователей

Правила безопасных покупок
Технические неполадки: на Android не открываются "Мои объявления"

Офіційні Правила Акції «Взаємна вигода. Бонус від OLX»

Офіційні Правила Акції «Взаємна вигода. Бонус від OLX» 
(надалі – «Правила» та «Акція» відповідно)

1.ЗАГАЛЬНІ УМОВИ
1.1. Ці правила участі у Акції під умовною назвою «Взаємна вигода. Бонус від OLX» (надалі – «Акція») регулюють порядок і умови проведення Акції.
1.2. Акція спрямована на підтримку інтересу та  обізнаності споживачів до сервісів LetyShops.com та OLX.UA.
1.3. Організатором Акції є ТОВ “ЄМАРКЕТ УКРАЇНА”, яке знаходиться за адресою: 01014, м. Київ, вул. Болсуновська, будинок 13-15.
1.4. Партнером Акції є ТОВ “ЛЕТІ ПРОМОУШН”, яке знаходиться за адресою: 04112, м. Київ, вул. Олени  Теліги, будинок 6, корпус 1.
1.5. Загальний термін проведення Акції: з 05 листопада по 11 листопада 2019 року. 
1.6. Акція проводиться на території України, за винятком тимчасово окупованої території відповідно до Закону України від 15.04.2014 № 1207-VII та Закону України від 18.01.2018 № 2268-VIII (виключно з міркувань безпеки мешканців даних регіонів), через глобальну мережу «Інтернет» засобами сайту https://www.olx.ua, мобільного додатку «OLX.ua Оголошення України», з урахуванням особливостей мережі «Інтернет». 

2. УЧАСНИКИ АКЦІЇ
2.1.Учасником Акції може бути будь-яка дієздатна особа, яка належним чином зареєстрована користувачем сервісу “Letyshops”, отримала відповідне електронне повідомлення та виконала дії, передбачені п. 3.1. даних Правил (далі – Учасник або Учасники). 

3. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ
3.1. Для того, щоб взяти участь в Акції, Учаснику необхідно протягом періоду проведення Акції перейти на сервіс OLX.UA за спеціальним посиланням, що міститься у електронному листі, надісланому Учаснику Партнером Акції, зареєструватись в якості користувача сервісу OLX.UA (якщо Учасник не є зареєстрованим Користувачем), та розмістити хоча б 1 (одне) оголошення на сервісі OLX.UA протягом 7 (семи) календарних днів з моменту отримання повідомлення.  
3.2. Організатор/Партнер узгодили, що мають право усунути будь-кого з Учасників Акції від участі в Акції в разі виникнення сумнівів у сумлінному виконанні таким Учасником Акції цих Правил або встановлення факту умисного порушення Учасником Акції цих Правил.
3.3. Участь в Акції неповнолітніх, обмежено дієздатних і недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України. Організатор та Партнер Акції не зобов’язані перевіряти правоздатність та/або дієздатність Учасників Акції.       
 
4. ЗАОХОЧЕННЯ
4.1. Учасники Акції, які виконали зазначені у п. 3.1. даних Правил дії, отримують 50 бонусів на бонусний рахунок OLX. 1 бонус дорівнює 1 гривні на бонусному рахунку OLX. Бонус буде нарахований протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту виконання дій, зазначених в п. 3.1. Правил.  
4.2. Бонус може бути використаний протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту нарахування. Якщо Учасник не використав Заохочення протягом зазначеного у даному пункті Правил строку, Учасник вважається таким, що втратив право на Заохочення. 
4.3. Організатор залишає за собою право відмовити у наданні Заохочення у випадку виникнення підозр щодо шахрайських дій Учасника.
4.4. Отримання Заохочень передбачено тільки Учасникам Акції, та не може розглядатися як грошове зобов’язання. Не допускаються будь-які дії, операції, угоди, де право на отримання Заохочення буде об’єктом будь-якого правочину.
4.5. Учасники Акції мають право відмовитися від  Заохочення, без отримання будь-якої компенсації за таку відмову чи внаслідок такої відмови. 
 
5. ІНШІ УМОВИ
5.1.  Виконання дій, зазначених в п.3.1. Правил означає факт ознайомлення та повну та безумовну згоду Учасника Акції з даними Правилами.
5.2. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором протягом всього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил можливі у випадку їх затвердження Організатором та їх оприлюднення у тому ж порядку, що і Правила. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування на сервісі OLX.UA, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами / доповненнями до цих Правил.
5.3. Організатор Акції має право у будь-який момент змінити умови Акції, скасувати, та/або продовжити термін дії Акції.