Додати оголошення

Центр підтримки

OLX доставка
Изменения лимитов в рубриках от 05.09.2017

Правила Акції «Бонус за неуспішну “OLX доставку”»

1. Загальні умови
1.1. Організатором Акції є ТОВ “ЄМАРКЕТ УКРАЇНА”.
1.2. Термін проведення Акції: з 27.04.2017 по 31.07.2017 р.
1.3. Акція проводиться на сайті olx.ua на території України, за виключенням території Автономної Республіки Крим у зв’язку із прийняттям Закону України “Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України” від 15.04.2014 р. за №1207-VII та території проведення АТО виключно з міркувань безпеки мешканців цих регіонів.

2. Учасники Акції
2.1. Учасником Акції може бути будь-яка дієздатна особа, яка ретельно виконала всі дії, необхідні для участі в Акції, зазначені в цих Правилах (далі – Учасник або Учасники).

3. Умови участі в Акції
3.1. Учасником Акції є особа, яка відповідає вимогам, що зазначені в п. 2. цих Правил, та належним чином виконала усі умови цих Правил.
3.2. Для участі в Акції Учаснику необхідно протягом строку проведення Акції, вказаного у п.1.2. Правил Акції:
3.2.1. бути зареєстрованим користувачем сервісу olx.ua відповідно до вимог Угоди користувача сервісів OLX.ua, розміщеної за адресою http://olx.ua/terms/;
3.2.2. протягом терміну проведення Акції скористатися послугою “OLX доставка” в якості продавця (відправника);
3.2.3. Усі Учасники Акції, які виконали вищезазначені умови, та угоди яких виявилися неуспішними (покупець не забирає надісланий товар), отримують право на отримання Заохочення.

4. Заохочення
4.1. Учасники Акції, які визначені в п. 3.2.3 Правил отримують Заохочення у вигляді зарахування 100,00 грн. (сто гривень 00 копійок) на Рахунок Користувача (Рахунок OLX) в якості бонусу (надалі - Бонус).
4.2. Бонус можна використати протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати зарахування на Рахунок OLX.
4.3. Бонус можна використовувати при замовленні платних послуг.
4.4. При замовленні платних послуг OLX за допомогою Рахунку Користувача в першу чергу використовуються Бонуси. Якщо кількість бонусів недостатньо для акцептування обраних платних послуг OLX, Користувач сплачує різницю коштами зі свого Рахунку.
4.5. Бонус не може бути переданим (відплатно, або безоплатно) іншій особі.
4.6. Організатор залишає за собою право відмовити у нарахуванні Заохочення у випадку виникнення підозр щодо шахрайських дій Учасника.

5. Інші умови
5.1. Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну та безумовну згоду Учасника Акції з даними Правилами.
5.2. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором протягом всього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил можливі у випадку їх затвердження Організатором та їх оприлюднення у тому ж порядку, що і Правила. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування на сайті olx.ua, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил.
5.3. Організатор Акції має право у будь-який момент змінити умови Акції, скасувати, та/або продовжити термін дії Акції.
5.4. Організатор не відповідає за дії третіх осіб, які надають послуги Користувачам в рамках проведення Акції. Всі скарги повинні адресуватись безпосередньо таким третім особам, без залучення Організатора.