Додати оголошення

Центр підтримки

OLX доставка
Изменения лимитов в рубриках от 05.09.2017

Правила Акції «Знижка від OLX»

  1. 1.Загальні умови

1.1. Організатором Акції є ТОВ “ЄМАРКЕТ УКРАЇНА”

1.2. Термін проведення Акції: з 25.09.2017 по 09.10.2017

1.2. Акція проводиться на сайті olx.ua, на території України.

  1. Учасники Акції

2.1.Учасником Акції може бути будь-яка дієздатна особа, яка виконала всі дії, необхідні для участі в Акції, зазначені в цих Правилах, та відповідає критеріям, зазначеним в цих Правилах (далі – Учасник або Учасники).

  1. Умови участі в Акції.  

3.1. Учасниками Акції визнаються виключно зареєстровані користувачі сервісу olx.ua відповідно до вимог Угоди користувача сервісів OLX.ua, які зареєстровані не менше ніж за 3 (три) місяці до дати початку проведення Акції, та протягом 3 (трьох) останніх місяців, що передували початку проведення Акції не здійснювали придбання платних послуг OLX.ua.      

3.2. Особи, які хоч і відповідають зазначеним у п.п.2.1., 3.1. даних Правил вимогам, але за інформацією Організатора Акції використовували 2 або більше адреси електронної пошти (здвоєння облікових записів), не вважаються Учасниками Акції, та, відповідно, не мають право на участь у розіграші Заохочень, зазначених у п. 4.1. Правил.     

  1. Заохочення

4.1. Серед учасників Акції, які відповідають зазначеним у п.п. 2.1., 3.1. даних Правил вимогам, методом випадкової комп’ютерної вибірки обираються Учасники, що отримують  Заохочення у вигляді знижки на платні послуги OLX.ua - Підняття, Розміщення в ТОП, VIP-оголошення (розміщення на головній сторінці), а також на набори платних послуг Легкий старт, Швидкий продаж, Турбо продаж. Знижка надається у розмірі 70% від вартості відповідної платної послуги (набору платних послуг). Строк дії знижки становить 8 або 15 календарних днів. Строк дії знижки визначається методом випадкової комп’ютерної вибірки.

4.2. Учасник Акції, який отримав право на отримання відповідного Заохочення буде поінформований Організатором Акції шляхом надсилання сервісного повідомлення засобами електронної пошти, та/або повідомлення в особистому кабінеті Учасника Акції на сайті olx.ua.

4.3. Учасник Акції має право використати Заохочення протягом строку зазначеного у відповідному повідомленні, що відповідає результатам розіграшу. Якщо користувач не використав Заохочення протягом зазначеного у даному пункті Правил строку, Користувач вважається таким, що втратив право на Заохочення.

4.4. Організатор залишає за собою право відмовити у наданні Заохочення у випадку виникнення підозр щодо шахрайських дій Учасника.

4.5. Отримання Заохочень передбачено тільки Учасниками Акції, та не може розглядатися як грошове зобов’язання. Не допускаються будь-які дії, операції, угоди, де право на отримання Заохочення буде об’єктом угоди.

4.6. Учасники Акції мають право відмовитися від  Заохочення, без отримання будь-якої компенсації за таку відмову чи внаслідок такої відмови.

  1. Інші умови  

5.1.  Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну та безумовну згоду Учасника Акції з даними Правилами.

5.2. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором протягом всього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил можливі у випадку їх затвердження Організатором та їх оприлюднення у тому ж порядку, що і Правила. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування на сайті olx.ua, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил.

5.3. Організатор Акції має право у будь-який момент змінити умови Акції, скасувати, та/або продовжити термін дії Акції.

5.4. Організатор не відповідає за дії третіх осіб, які надають послуги Користувачам в рамках проведення Акції. Всі скарги повинні адресуватись безпосередньо таким третім особам, без залучення Організатора.