Додати оголошення

Центр підтримки

OLX доставка
Изменения лимитов в рубриках от 05.09.2017

Правила акції "Знижка на платні послуги - Нерухомість"

     1.Загальні умови

1.1. Організатором Акції є ТОВ “ЄМАРКЕТ УКРАЇНА”

1.2. Термін проведення Акції: 09.10.2017 по 13.10. 2017

1.2. Акція проводиться на сайті olx.ua, на території України.

  1. Учасники Акції

2.1.Учасником Акції може бути будь-яка дієздатна особа, яка виконала всі дії, необхідні для участі в Акції, зазначені в цих Правилах, та відповідає критеріям, зазначеним в цих Правилах (далі – Учасник або Учасники).

  1. Умови участі в Акції

3.1. Учасники Акції відповідно до Правил поділяються на 2 категорії:

3.1.1. До першої категорії Учасників відносяться особи, які зареєстровані в якості бізнес-користувача сервісу OLX.UA не менше ніж за 3 (три) місяці до дати початку проведення Акції, ведуть активність на сервісі у рубриці “Нерухомість”, та до 01.10.2017 р. не здійснювали придбання пакетів розміщень оголошень в рубриці “Нерухомість”;

3.1.2. До другої категорії Учасників відносяться особи, які зареєстровані в якості бізнес-користувача сервісу OLX.UA не менше ніж за 3 (три) місяці до дати початку проведення Акції, ведуть активність на сервісі у рубриці “Нерухомість”, протягом 3 (трьох) останніх місяців, що передували початку проведення Акції здійснювали придбання пакетів розміщень оголошень в рубриці “Нерухомість”, та не здійснювали придбання платних послуг OLX.UA, або здійснювали придбання платних послуг OLX.UA, вартість яких не перевищує 20% вартості придбаних пакетів розміщень оголошень в рубриці “Нерухомість” (станом на 03.10.2017 р.).    

3.2. Особи, які хоч і відповідають зазначеним у п.п.2.1., 3.1.1., 3.1.2. даних Правил вимогам, але за інформацією Організатора Акції використовували 2 або більше адреси електронної пошти (задвоєння облікових записів), не вважаються Учасниками Акції, та, відповідно, не мають право на отримання Заохочень, зазначених у п. 4.1., 4.2. Правил.

  1. Заохочення

4.1. Учасникам Акції, які відповідають зазначеним у п.п. 2.1., 3.1.1. даних Правил вимогам, надаються  Заохочення у вигляді знижки у розмірі 30% на придбання пакета розміщень оголошень в рубриці “Нерухомість”, придбання платних послуг OLX.UA стосовно оголошень у рубриці “Нерухомість”. Строк дії знижки становить 5 (п’ять) днів - з 09.10.2017 р. по 13.10.2017 р.   

4.2. Учасникам Акції, які відповідають зазначеним у п.п. 2.1., 3.1.2. даних Правил вимогам, надаються  Заохочення у вигляді знижки у розмірі 30% на придбання платних послуг OLX.UA стосовно оголошень у рубриці “Нерухомість”. Строк дії знижки становить 5 (п’ять) днів - з 09.10.2017 р. по 13.10.2017 р.

4.3. Учасник Акції, який отримав право на отримання відповідного Заохочення буде поінформований Організатором Акції шляхом надсилання сервісного повідомлення засобами електронної пошти, та/або повідомлення в особистому кабінеті Учасника Акції на сайті olx.ua.

4.4. Якщо користувач не використав Заохочення протягом зазначеного у п.п. 4.1., 4.2. Правил строку, Користувач вважається таким, що втратив право на Заохочення.

4.5. Організатор залишає за собою право відмовити у наданні Заохочення у випадку виникнення підозр щодо шахрайських дій Учасника.

4.6. Отримання Заохочень передбачено тільки Учасниками Акції, та не може розглядатися як грошове зобов’язання. Не допускаються будь-які дії, операції, угоди, де право на отримання Заохочення буде об’єктом угоди.

4.7. Учасники Акції мають право відмовитися від  Заохочення, без отримання будь-якої компенсації за таку відмову чи внаслідок такої відмови.

  1. Інші умови  

5.1.  Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну та безумовну згоду Учасника Акції з даними Правилами.

5.2. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором протягом всього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил можливі у випадку їх затвердження Організатором та їх оприлюднення у тому ж порядку, що і Правила. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування на сайті olx.ua, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил.

5.3. Організатор Акції має право у будь-який момент змінити умови Акції, скасувати, та/або продовжити термін дії Акції.

5.4. Організатор не відповідає за дії третіх осіб, які надають послуги Користувачам в рамках проведення Акції. Всі скарги повинні адресуватись безпосередньо таким третім особам, без залучення Організатора.