Додати оголошення

Центр підтримки користувачів

Правила безпечних покупок
Як використовувати послугу OLX Доставка?

Правила Акції «Платні послуги»

1. Загальні умови
1.1. Організатором Акції є ТОВ “ЄМАРКЕТ УКРАЇНА”
1.2. Загальний термін проведення Акції: 01.01.2019 по 31.12.2019 р.
1.2. Акція проводиться на сервісі OLX.UA, на території України.

2. Учасники Акції
2.1.Учасником Акції може бути будь-яка дієздатна особа, зареєстрована як користувач сервісу OLX.UA відповідно до вимог Угоди користувача сервісів OLX.UA, виконала всі дії, необхідні для участі в Акції, зазначені в цих Правилах, та відповідає критеріям, зазначеним в цих Правилах (далі – Учасник або Учасники).

3. Умови участі в Акції
3.1. Учасниками Акції відповідно до Правил Акції визнаються особи, що відповідають зазначеним у п.2.1. Правил вимогам, та у період проведення Акції мають принаймні одне активне оголошення в рубриках "Дім і сад", "Нерухомість", "Дитячий світ", "Мода і Стиль", "Робота", "Транспорт", "Електроніка", "Бізнес та Послуги", "Хобі, відпочинок і спорт", "Запчастини для транспорту", "Тварини".

4. Заохочення
4.1. Учасники Акції, які відповідають зазначеним у п.п. 2.1., 3.1. даних Правил вимогам, отримують Заохочення у вигляді права на придбання платних послуг OLX за спеціальною ціною.
4.2. Право на придбання платних послуг за спеціальною ціною надається Учаснику Акції, який став переможцем, автоматично при оформленні відповідної платної послуги. Спеціальна ціна зазначається автоматично при оформленні відповідної платної послуги
4.3. Організатор залишає за собою право відмовити у наданні Заохочення у випадку виникнення підозр щодо шахрайських дій Учасника, або інших дій, що порушують умови Угоди користувача сервісів OLX.UA.
4.4. Заохочення може бути використане виключно до оголошень, які розміщенні в обліковому записі Учасника, який отримав право на отримання Заохочення по Акції. Якщо Учасник допускає порушення зазначеної в даному пункті Правил вимоги, Організатор має право позбавити Учасника Заохочення.                                                                                  4.5. Отримання Заохочень передбачено тільки Учасниками Акції, та не може розглядатися як грошове зобов’язання. Не допускаються будь-які дії, операції, угоди, де право на отримання Заохочення буде об’єктом будь-якого правочину.

5. Інші умови
5.1. Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну та безумовну згоду Учасника Акції з даними Правилами.
5.2. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором протягом всього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил можливі у випадку їх затвердження Організатором та їх оприлюднення у тому ж порядку, що і Правила. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування на сервісі OLX.UA, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами / доповненнями до цих Правил.
5.3. Організатор Акції має право у будь-який момент змінити умови Акції, скасувати, та/або продовжити термін дії Акції.
5.4. Організатор не відповідає за дії третіх осіб, які надають послуги Користувачам в рамках проведення Акції. Всі скарги повинні адресуватись безпосередньо таким третім особам, без залучення Організатора.

Правила Акції «Старт з OLX»

1.Загальні умови
1.1. Організатором Акції є ТОВ “ЄМАРКЕТ УКРАЇНА”
1.2. Загальний термін проведення Акції: з 01 серпня 2019 р. по 31.12.2019 року (обидві дати включно)
1.3. Акція проводиться на сервісі OLX.UA, на території України.

2. Учасники Акції
2.1.Учасником Акції може бути будь-яка дієздатна особа, яка відповідає критеріям, зазначеним в цих Правилах (далі – Учасник або Учасники).

3. Умови участі в Акції
3.1. Учасниками Акції відповідно до Правил Акції визнаються особи, що відповідають зазначеним у п.2.1. Правил вимогам, та протягом 12 (дванадцяти) місяців до дати початку проведення Акції не купували платні послуги на сервісі OLX.UA, не купували пакетів оголошень.
3.2. Особи, які хоч і відповідають зазначеним у п.п.2.1., 3.1. даних Правил вимогам, але за інформацією Організатора Акції вчиняли дії, що порушують умови Угоди користувача сервсів OLX.UA, не вважаються Учасниками Акції, та, відповідно, не мають право на отримання Заохочень, зазначених у п. 4.1. Правил.

4. Заохочення
4.1. Серед учасників Акції, які відповідають зазначеним у п.п. 2.1., 3.1.1. даних Правил вимогам, методом випадкової комп’ютерної вибірки обираються Учасники, що отримують Заохочення у вигляді права на придбання пакета оголошень OLX.UA за акційною ціною - 1 (одна) гривня.
4.2. Надання Заохочення є правом, а не зобов’язанням Організатора Акції.
4.3. Організатор залишає за собою право відмовити у наданні Заохочення у випадку виникнення підозр щодо шахрайських дій Учасника.
4.4. Отримання Заохочень передбачено тільки Учасниками Акції, та не може розглядатися як грошове зобов’язання. Не допускаються будь-які дії, операції, угоди, де право на отримання Заохочення буде об’єктом будь-якого правочину.
4.5. Учасники Акції мають право відмовитися від Заохочення, без отримання будь-якої компенсації за таку відмову чи внаслідок такої відмови.

5. Інші умови
5.1. Використання Заохочення, наданого в рамках Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну та безумовну згоду Учасника Акції з даними Правилами.
5.2. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором протягом всього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил можливі у випадку їх затвердження Організатором та їх оприлюднення у тому ж порядку, що і Правила. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування на сервісі OLX.UA, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами / доповненнями до цих Правил.
5.3. Організатор Акції має право у будь-який момент змінити умови Акції, скасувати, та/або продовжити термін дії Акції.