Додати оголошення

Центр підтримки користувачів

Почему я не могу подтвердить Мой профиль?
Как изменить электронный адрес авторизации?

Правила акції «Без комісії»

Організатор Акції: Товариство з обмеженою відповідальністю «ЄМАРКЕТ УКРАЇНА», адреса: 01014, м. Київ, вул. Болсуновська, 13-15, код ЄДРПОУ: 34716896

Партнер Акції: Товариство з обмеженою відповідальністю «АЙГАМА», адреса: 04205, м. Київ, пр. Оболонський, 35, оф. 201, код ЄДРПОУ: 35624403

1. Термінологія Акції. Загальні умови

1.1. У цих Правилах застосовуються такі терміни та визначення:

Рекламна акція «Без комісії» або «Акція» - рекламний захід, спрямований на привернення уваги необмеженого кола осіб до послуг, що надаються Організатором під торговельною маркою «OLX» для збільшення кількості активних користувачів сервісів OLX.UA, а також збільшення обсягу продажів послуг Організатора, збільшення рівня безпечності угод користувачів сервісу OLX.UA.

Заохочення - Заохочення Учасників Акції, право на отримання якого здобувається Учасниками за умови виконання останніми Правил Акції.

Територія проведення Акції територія України, за винятком тимчасово окупованої території відповідно до Закону України від 15.04.2014 № 1207-VII та Закону України від 18.01.2018 № 2268-VIII, виключно з міркувань безпеки мешканців даних регіонів та фактичної можливості діяльності Організатора Акції, Партнера, Логістичного партнера (ТОВ «Нова Пошта») на зазначеній території, через глобальну мережу «Інтернет» засобами сайту https://www.olx.ua, мобільного додатку «OLX.ua Оголошення України» (далі - «Сайт» / «Додаток»), з урахуванням особливостей мережі Інтернет.

Учасник Акції - особа, що виконала всі необхідні дії для участі в Акції відповідно до Правил Акції.

Сайт Акції – веб-сайт, за адресою в мережі Інтернет https://www.olx.ua/uk/delivery/.

Банківська послуга – послуга банку, з яким Партнером встановлені відповідні ділові відносини, із забезпечення виконання доручення користувачів щодо здійснення переказу коштів в національній валюті між поточними рахунками фізичних осіб з використанням електронних платіжних засобів «Переказ з картки на картку», у відповідності до Правил, що розміщені в мережі Інтернет за посиланням https://uapay.ua/rules.

1.2. У цих Правилах можуть бути використані терміни та визначення, не визначені в п. 1.1 Правил. У цьому випадку тлумачення такого терміну проводиться відповідно до тексту Правил. У разі відсутності однозначного тлумачення терміну або визначення в тексті Правил слід керуватися його тлумаченням, визначеним: в першу чергу – законодавством України, і в подальшому – звичаями ділового обороту та науковою доктриною.

1.3. Партнер Акції надає послуги з інформаційного та технологічного обслуговування користувачів, що полягають у наданні можливості користувачам формувати в електронному вигляді на Сайті Акції запит про отримання Банківської послуги та передачі такого запиту засобами апаратно-програмного комплексу Партнера до банку, з метою належного виконання останнім доручення користувача, що міститься у такому запиті.

2. Період проведення Акції

2.1. Період проведення Акції: з 16:00 «01» квітня 2019 року по 23:00 «31» жовтня 2019 року (включно) (далі – Період проведення Акції).

2.2. Організатор Акції має право на зміну періоду проведення Акції, Території проведення Акції, умов Акції, за умови оприлюднення таких змін на Сайті Акції, як з, так і без попереднього повідомлення про внесення відповідних змін.

3. Заохочення Акції

3.1. Заохоченням Акції є право Учасника Акції, який виступає покупцем товару, що є предметом оголошення, розміщеного на сервісі OLX.UA (за допомогою Сайту/Додатку), за умови виконання ним умов участі у Акції, отримати Банківську послугу за проведення транзакції переказу коштів в національній валюті між поточними рахунками фізичних осіб із використанням електронних платіжних засобів, без сплати комісії.

У випадку, якщо сума транзакції переказу коштів в національній валюті між поточними рахунками фізичних осіб із використанням електронних платіжних засобів перевищує 15 000,00 (п’ятнадцять тисяч) гривень 00 коп., Учасник Акції отримує відшкодування комісії за проведення транзакції переказу коштів в національній валюті між поточними рахунками фізичних осіб із використанням електронних платіжних засобів. Грошові кошти у розмірі комісії за проведення транзакції переказу коштів в національній валюті між поточними рахунками фізичних осіб із використанням електронних платіжних засобів зараховуються на поточний рахунок Учасника протягом 2 (двох) банківських днів з дати проведення транзакції.

3.2. Виконуючи Умови участі в Акції, Учасник погоджується із Правилами та зобов’язується їх виконувати. Невиконання Умов участі в Акції чи Правил унеможливлює участь в Акції.

3.3. Заохочення не підлягає обміну на інші послуги Організатора Акції чи Партнера Акції та не підлягає накопиченню чи збиранню. Заохочення не підлягає компенсації готівковими коштами.

3.4. Заохочення діє виключно в межах проведення Акції згідно Правил та не може бути використане Учасниками Акції для замовлення послуг Організатора Акції чи Партнера Акції поза умов Акції.

3.5. Послуги Організатора Акції та Партнера Акції, які не беруть участь в Акції та, на які не поширюються умови цієї Акції, не є заохоченням згідно цих Правил, та використовуються Учасником Акції самостійно у відповідності до умов їх надання.

3.6. Для уникнення непорозумінь, у разі переказу кредитних коштів, Учасником Акції сплачується комісія, розмір та порядок сплати якої визначено відповідними умовами надання банківського продукту. Банками-емітентами платіжних карток можуть встановлюватися відповідні комісії за переказ коштів, на такі комісії банків не поширюються умови цієї Акції.  

4. Умови здобуття права на отримання Заохочень

4.1. До участі в Акції допускаються фізичні особи, що наділені необхідним об’ємом дієздатності. Щоб стати Учасником Акції, необхідно:

4.1.1. Бути зареєстрованим користувачем сервісу «OLX.UA», або ж зареєструватись в якості користувача зазначеного сервісу, за допомогою Сайту чи Додатку;

4.1.2. Ознайомитися та погодитися із Правилами приймання і обробки запитів Користувачів для здійснення переказу коштів в національній валюті між поточними рахунками фізичних осіб із використанням електронних платіжних засобів «Переказ з картки на картку», що розміщені в мережі Інтернет за посиланням https://uapay.ua/rules. 

4.1.3. Протягом Періоду проведення Акції скористатись послугою «OLX Доставка» Організатора Акції, здійснивши необхідні дії на сервісі OLX.UA, в якості покупця.

4.2. Організатор та Партнер не вступають в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Акції і прав на отримання Заохочень.

4.3. Партнер Акції має право відмовити Учаснику Акції у разі невиконання Учасником Акції умов документів, що визначені п. 1.3. цих Правил.

5. Заключні положення

5.1. Ці Правила можуть бути змінені/доповнені Організатором Акції впродовж всього Періоду проведення Акції. Такі зміни і доповнення вступають в силу з моменту опублікування, якщо інше не буде передбачено змінами/доповненнями діючих Правил.

5.2. Беручи участь в Акції, Учасник одночасно підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами Акції, і свою повну та безумовну згоду з ними. Беручи участь в Акції, Учасник підтверджує факт ознайомлення з документами, зазначеними в п. 1.3. Правил.

5.3. Організатор, в тому числі за поданням Партнера Акції, має право відмовити у наданні Заохочення, а також заборонити подальшу участь в Акції без пояснення причин будь-якій особі, яка вчиняє дії, що мають шахрайський характер, або покликані отримати неправомірну вигоду від участі в Акції, або ж діє іншим чином, порушуючи положення цих Правил.

5.4. З усіх питань, що стосуються участі та проведення Акції Учасники можуть звертатись до служби підтримки сервісу OLX.UA за допомогою форми зворотного зв’язку, або за телефоном 0800 208 888 (безкоштовно для абонентів національних операторів зв’язку).

5.5. Документи і інформація, посилання на які зазначені у цих Правилах, є невід’ємною частиною цих Правил та встановлюють умови та порядок надання послуг, функціонування сервісів, участі в Акції, тощо. З метою уникнення протирічь, документи та інформація, посилання на які зазначені у цих Правилах, є чинними на дату, коли Учасник прийняв участь в Акції, виконавши умови участі в Акції.