Додати оголошення

Центр підтримки користувачів

Правила услуги OLX Доставка
Подозрительная активность в профиле

Правила та умови участі в Акції «OLX БІНГО»

1. Загальні положення.
1.1 Ці Офіційні правила (надалі у тексті - Правила) визначають порядок проведення та умови участі в акції OLX Бінго для користувачів сервісу OLX.UA, що виконали всі умови цих Правил (далі у тексті - Акція).

1.2 Акція - це захід рекламного характеру, що включає в себе просування серед споживачів та стимулювання збуту продукції/послуг, формування інтересу та споживчого попиту на продукцію/послуги, формування обізнаності споживачів про продукцію/послуги, збільшення обсягів продажу такої продукції/послуг та передбачає надання Заохочень Учасникам Акції, які відповідно до умов даних Правил отримають на це право. Акція проводиться відповідно до норм законодавства України та згідно з вимогами Податкового кодексу України і має на меті рекламування товару/послуг Замовника Акції, сприяння їх продажу/наданню, при цьому Замовник Акції витрачає на її проведення свій прибуток (дохід) (п. 14.1.101. статті 14 Податкового кодексу України).

1.3. Заохочення Акції:

1.3.1. - 1 (один) мобільний телефон Iphone X;

1.3.2. - 1 (один) мобільний телефон Iphone 8;

1.3.3. - 200 (двісті) портативних пристроїв (колонка);

1.3.4. - 80 (вісімдесят) сертифікатів «Якабу» номіналом 250 грн;

1.3.5. - 200 (двісті) Зарядних пристроїв;

1.3.6. - 200 (двісті) Сумок поясних;

1.3.7. - 420 (чотириста двадцять) надувних дорожніх подушок;

1.3.8. - 500 (п’ятсот) лінз для смартфону;

1.3.9. - 550 (п’ятсот п’ятдесят) сертифікатів «Космо» номіналом 100 грн;

1.3.10 - 550 (п’ятсот п’ятдесят) сумок для покупок;

1.3.11. – безкоштовні бали номіналом: 1, 2, 5 без обмеження кількості (надаються автоматично протягом періоду Акції в порядку та на умовах, визначених в цих Правилах.

1.4 Учасники Акції - повнолітні громадяни України, які є зареєстрованими користувачами сервісу OLX.UA, та в Період проведення Акції, постійно проживають на території України, та які виконали умови Акції.

1.5 Період Акції визначається згідно з пунктом 3.1. цих Правил.

1.6 Приймаючи участь в Акції, кожна особа тим самим засвідчує факт повного та належного ознайомлення з даними Правилами, а також підтверджує свою повну беззаперечну згоду з умовами, що викладені у цих Правилах.

1.7 Ці Правила можуть бути змінені або доповнені Замовником Акції в односторонньому порядку без будь-якого спеціального попереднього повідомлення Учасників Акції. Усі зміни/доповнення до цих Правил вносяться шляхом їх публікації за адресою розміщення цих Правил, що вказується в даних Правилах. Зміни/доповнення набувають чинності з дня їх опублікування.

1.8 Чинна редакція Правил розміщується в Інтернеті на сайті за адресою: https://olxbingo.com/ 

1.9 Учасникам Акції рекомендується перевіряти умови цих Правил на предмет їх зміни або доповнення. Продовження участі в Акції після внесення змін або доповнень до цих Правил означає прийняття і повну згоду Учасника з такими змінами або доповненнями.

1.10 До участі в Акції не допускаються:

- працівники Виконавця, Замовника та Партнера Акції;

- близькі родичі працівників Виконавця, Замовника та Партнера Акції;

- іноземці та особи без громадянства;

- юридичні особи;

- особи, яким на дату початку Акції не виповнилося 18 років;

- особи, які не виконали умов цих Правил.

2. Замовник, Виконавець Акції.
2.1. Замовник Акції (Замовник): Товариство з обмеженою відповідальністю «ЄМАРКЕТ УКРАЇНА», Код ЄДРПОУ 34716896, Місцезнаходження: місцезнаходження: 01014, м. Київ, вул. Болсуновська, 13-15.

2.2. Виконавець Акції (Виконавець): Товариство з обмеженою відповідальністю «Еймбюланс Інтеректів», Код ЄДРПОУ 38905148, Місцезнаходження: 04073, м. Київ, вул. Сирецька, буд. 28/2, Код ЄДРПОУ 38905148

2.3. Партнер Акції: Фізична особа підприємець Романенко Тетяна Іванівна, що діє на підставі Виписки з Єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців № 2 069 000 0000 039992 від 31.05.2017р.

3. Період та територія проведення Акції.
3.1 Період проведення Акції: це період протягом якого можна стати Учасником Акції, а саме: з «23» травня 2019 р. по «22» червня 2019 р. включно (далі у тексті - Період Акції).

Акція проводиться на сайті https://www.olx.ua/.

3.2 Територія проведення Акції: територія України, крім тимчасово окупованої території відповідно до Закону України від 15.04.2014 № 1207-VII та Закону України від 18.01.2018 № 2268-VIII, виключно з міркувань безпеки мешканців даних регіонів та фактичної можливості діяльності осіб, які залучені до проведення Акції на зазначеній території (далі у тексті - територія проведення Акції).

4. Умови участі в Акції.
4.1 Участь в Акції означає повну згоду Учасника Акції з усіма умовами цієї Акції та Правил.

4.2 Учасниками Акції можуть стати зареєстровані користувачі сервісу OLX.UA, які виконали умови, передбачені цими Правилами.

4.3 Учасниками Акції є особи, які виконали одночасно наступні умови:

4.3.1. Зареєстровані або здійснили реєстрацію на сервісі OLX.UA.

4.3.2. Зареєстровані або здійснили реєстрацію на https://olxbingo.com/.

4.4 Участь в Акції обмежено дієздатних та недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

4.5 Участь в Акції є добровільною і визначається власним волевиявленням та активністю Учасника.

4.6 Учасники Акції мають право розповсюджувати інформацію про Акцію в будь-який спосіб, включно з використанням соціальних мереж, інших засобів комунікації та зв'язку.

4.7 У період Акції Учасникам Акції надається можливість отримати Заохочення, у порядку, передбаченому цими Правилами.

4.8 Учасник може взяти участь в розіграші один раз на день протягом строку дії Акції

4.9 Нарахування балів – подарунку згідно п.1.3.11. цих Правил протягом періоду Акції:

4.9.1 за реєстрацію на промо лендінгу https://olxbingo.com/ через сервіс OLX.UA – 5 балів,

4.9.2 за встановлення мобільного додатку OLX.UA - 2 бали,

4.9.3 за успішне використання послуги «OLX Доставка» (успішно завершена угода із використанням послуги в якості покупця, або продавця) – 2 бали,

4.9.4 за публічне поширення офіційної інформації/посту про Акцію через інтернет мережу Facebook – 1 бал,

4.9.5. за розміщення оголошень на сервісі OLX.UA – 2 бали.

4.10 Порядок отримання Заохочення.

4.10.1 Переможці Акції, які мають можливість отримати Заохочення– зазначений у п. 1.3.1 – 1.3.10 цих Правил, визначаються кожного дня за допомогою електронного білета в особистому кабінеті промо лендінгу https://olxbingo.com/ в наступому порядку:

4.10.1.1.участь у розіграшу заохочень можуть взяти Учасники, які отримали не менше 5 балів згідно п.4.10 цих Правил;

4.10.1.2. для участі в розіграші Учасник повинен затерти одне з віконець електронного білету (цифрового зображення білету з 3 замаскованими віконечками, що розміщується в особистому кабінеті промо лендінгу на https://olxbingo.com/ шляхом натискання одним кліком мишки на відповідному віконці електронного білету на вибір Учасника;

4.10.1.3. після участі у розіграші з Учасника автоматично списуються 5 наявних у нього балів незалежно від результатів розіграшу;

4.10.1.4. після затирання віконця в електронному білеті відбувається автоматичний розіграш комп’ютерним методом RNGCryptoServiceProvider Class. Можливі виграші: одне з заохочень, зазначених в п.1.3.1 – 1.3.10 цих Правил, або додаткові бали номіналом 1, 2 або 5 балів, які дають змогу Учаснику брати участь у розіграші повторно з урахуванням п.4.8. цих Правил.

4.10.1.5. після участі у автоматичному розіграші Заохочень в особистому кабінеті промо лендінгу olxbingo.com для Учасника з’являється повідомлення з інформацію про результати розіграшу.

4.10.2. У разі виграшу Заохочення, Виконавець протягом 7 (семи) днів з дати проведення розіграшу направляє Учаснику повідомлення про виграш Заохочення, та анкету для заповнення контактних даних засобами електронної пошти на електронну пошту Учасника, зазначену при реєстрації користувачем в особистому кабінеті.

4.10.2.1. Розіграш Заохочень проводиться згідно наступного порядку, та протягом чотирьох тижнів:

* 1 (один) мобільний телефон Iphone X;

* 1 (один) мобільний телефон Iphone 8;

* по 50 портативних пристроїв (колонка);

* по 20 сертифікатів «Якабу» номіналом 250 грн;

* по 50 Зарядних пристроїв;

* по 50 Сумок поясних;

* по 105 надувних дорожніх подушок;

* по 125 лінз для смартфону;

* по 137 сертифікатів «Космо» номіналом 100 грн;.

* по 138 сертифікатів «Космо» номіналом 100 грн;

* по 138 сумок для покупок;

* по 137 сумок для покупок.

4.10.3 Отримавши повідомлення про виграш Заохочення, Переможець Акції зобов’язаний направити Виконавцю Акції скановану копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків або паспорту громадянина України з відміткою про відмову від реєстраційного номеру облікової картки платника податків згідно чинного законодавства України, ПІБ, номер контактного телефону та адресу для доставки Подарунку на електронну пошту Виконавця Акції olxbingoua@gmail.com протягом 2 (двох) календарних днів з дати отримання текстового повідомлення згідно п.4.10.2. цих Правил.

4.10.4 Якщо, використовуючи дані Учасника Акції, Виконавець протягом 7 (семи) календарних днів, наступних за датою проведення розіграшу, не зміг зв’язатися з Переможцем Акції, що здобуває право на отримання Заохочення, або не отримав від нього протягом 2 (двох) дані, передбачені п.4.10.3. цих Правил, Заохочення розігрується серед інших учасників, у порядку визначення передбаченому у п. 4.11.1.

4.10.5 Якщо Учасник, який отримав право на отримання Заохочення, не виконав усіх умов цих Правил, він вважається таким, який втратив статус Переможця Акції та не має права на отримання Заохочення.

4.10.6 Якщо Учасник Акції не має можливості/бажання отримати Заохочення з причин, які не залежать від Виконавця/Замовника, Виконавець/Замовник не сплачують такому Учаснику Акції жодних компенсацій, у тому числі грошових, пов’язаних з такою неможливістю використання/отримання Заохочення.

4.10.7 У разі відмови Учасника Акції від отримання Заохочення з будь-яких причин вважається, що він відмовляється від будь-якого права на його отримання. У такому випадку Учасник Акції не має права вимагати від Замовника або Виконавця Акції будь-якої компенсації. Грошовий еквівалент Заохочення не видається.

4.10.8 Заміна Заохочення будь-яким іншим за ініціативою Переможця не допускається. Заохочення обміну та поверненню не підлягає. При цьому Учасник Акції не має права на одержання від Замовника/Виконавця Акції будь-якої компенсації.

4.10.9 Учасник Акції не може передавати право на отримання Заохочення Акції іншим особам.

4.11.10 Результати проведення Акції, визначення Переможців Етапів Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.

4.10.11 Зобов’язання з оподаткування вартості Заохочень Акції забезпечує Виконавець відповідно до чинного законодавства України.

4.10.12 Заохочення надаються Учасникам Акції в межах Призового фонду, визначеного п. 1.3.1 цих Правил.

4.10.13 Передача Замовником Заохочення Акції відбудеться шляхом почтового відправлення службою доставки «Нова Пошта» за адресою, вказаною Переможцем згідно п.4.10.3. цих правил, у разі відсутності відділень служби доставки «Нова Пошта» у місті (селі) Учасника, доставка здійснюється службою «УкрПошта».

4.10.14 Замовник/Виконавець/ Партнер Акції не компенсує транспортні витрати Переможця Акції для приїзду останнього для отримання Заохочення.

4.10.15 Передача Заохочення Акції Переможцю Акції, який набув на це право, здійснюється в порядку, передбаченому в п.4.10.13 цих Правил за умови пред’явлення оригіналів документів, що підтверджують особу згідно чинного законодавства України.

4.10.16 Відмова від надання документів, зазначених у п. 4.10.3. цих Правил, або надання їх пізніше вказаного терміну, або надання інформації, що має ознаки фальсифікації, позбавляє такого Переможця Акції права на отримання Заохочення Акції та вважається, що такий Переможець Акції добровільно відмовився від отримання Заохочення Акції.

4.10.17 У випадку вичерпання Заохочень, надання Заохочень за Акцією припиняється.

5. Інформація/персональні дані/особисті немайнові права.
5.1 Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує, надає та висловлює:

5.1.1 Свою згоду Замовнику Акції на обробку своїх персональних даних, наданих у межах проведення Акції згідно з цими Правилами, включаючи такі дії як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем з метою забезпечення участі Учасника в Акції, реалізації вимог податкового законодавства України, відносин у сфері бухгалтерського обліку, проведення заходів рекламного характеру та маркетингових досліджень. Такі дані будуть зібрані та занесені в базу персональних даних, володільцем такої бази є Замовник Акції.

5.1.2 Свою згоду на безкоштовне використання Замовником інформації з маркетинговою та/або рекламною метою, наданої Учасником у межах участі у Акції, будь-яким способом зокрема, але не виключно на використання його імені, прізвища, зображення, інтерв’ю з ним та інших матеріалів й інформації про нього, а також на таке використання, що не суперечить правам суб’єкта персональних даних, зазначеним в ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних». Відповідне використання жодним чином не відшкодовуватиметься Замовником.

5.1.3 Свою згоду на використання своїх персональних даних Замовником у будь-який спосіб, зокрема задля виконання умов згідно п. 4.10.13 та п.4.10.17 цих Правил, та іншими способами, що не суперечить законодавству України.

5.1.4 Участь у Акції означає факт ознайомлення та повну й безумовну згоду Учасника Акції з цими офіційними правилами Акції, Законом України «Про захист персональних даних». Порушення Учасником Акції / Переможцем вважається відмовою Учасника Акції / Переможця Акції від участі в Акції та отримання Заохочення Акції, при цьому така особа не має права на одержання від Замовника/Виконавця та/або залучених ними третіх осіб будь-якої компенсації.

5.1.5 Участь в Акції є добровільною. На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» Учасникам Акції повідомляється: Замовник є відповідальною особою за збір та обробку персональних даних у контексті цієї Акції.

5.1.6 Усі відео- та фотоматеріали, які можуть бути зроблені за участю Учасників Акції, створені під час проведення Акції або у зв’язку із проведенням Акції належать Замовнику. Замовник вправі використовувати вказані матеріали на власний розсуд у межах, що передбачені цими Правилами та відповідають чинному законодавству України.

5.1.7 Шляхом участі в Акції Учасник свідчить, що його погодження/дозволи, визначені у цих Правилах, є безумовними та належними, а також такими, що надані, відповідно до норм ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».

6. Інші умови Акції.
6.1 Учасники Акції мають право на отримання Заохочення Акції тільки, якщо вони дотрималися всіх вимог цих Правил.

6.2 У разі виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймає Замовник Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Замовника Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.

6.3 Виконавець/Замовник не несуть відповідальності за неотримання Переможцем Акції Заохочення Акції з причин, які не залежать від Виконавця/Замовника.

6.4 У разі відмови Переможця Акції від отримання Заохочення Замовник/Виконавець не приймають і не розглядають будь-яких претензій Переможця Акції з цього приводу.

6.5 Замовник Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, проведення антитерористичних операцій, блокади, суттєві зміни у законодавстві України, збій у роботі мережі Інтернет, інших непідвладних контролю з боку Замовника обставин. Підтвердженням настання форс-мажорних обставин є довідка Торгово-промислової палати України.

6.6 Замовник залишає за собою право не вступати та не вести письмові переговори з Учасниками.

6.7 Усі результати Акції є остаточними і такими, що не підлягають оскарженню.

6.8 Замовник та Виконавець не несуть відповідальності за неможливість Учасників отримати Заохочення з будь-яких причин, що від нього не залежать, в т.ч. у зв’язку з помилковим введенням неправильної/недійсної/неактуальної електронної адреси, даних для доставки Заохочення Учаснику в порядку, визначеному п.п. 4.10.13 та 4.10.17. цих Правил.

6.9 Замовник та Виконавець не несуть відповідальності за можливу затримку отримання Заохочення Учасником у порядку, визначеному п.п. 4.10.13. п. 4.10.15 цих Правил, якщо така затримка відбулася не з вини Замовника та/або недотримання Переможцем умов передбачених п.п. 4.10.13.

6.10 Замовником не розглядаються претензії Учасників щодо компенсації/заміни суми Заохочення іншими матеріальними цінностями/послугами у випадку неотримання Заохочення з будь-яких можливих причин.

6.11 Замовник Акції не несе відповідальності за проведення Акції, не бере участі у визначенні переможців Акції та не несе відповідальності за порядок вручення призів. Замовник Акції не приймає жодних претензій з приводу участі у Акції.

6.12 Своєю участю в Акції всі Учасники Акції погоджуються з умовами цих Правил та зобов’язуються їх виконувати.

6.13 Порушення Учасником цих Правил, дотримання їх у неповному обсязі або відмова Учасника від виконання цих Правил автоматично позбавляє його права на отримання Заохочення. При цьому такий Учасник не має права на одержання від Замовника Акції будь-якої компенсації.

6.14 Замовник не зобов’язаний відшкодовувати будь-які витрати Учасника понесені з метою участі в Акції. Зокрема, вартість користування мережею Інтернет/мобільним зв’язком, що здійснюється Учасником з метою участі в Акції, оплачується Учасником самостійно за власний рахунок і відповідає стандартній вартості послуги за тарифним планом провайдера даної послуги.

6.15 У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань або питань, не врегульованих цими Правилами, право вирішення таких питань Замовник залишає за собою. Таке рішення є остаточним і оскарженню не підлягає.

6.16 Замовник Акції не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Акції і прав на отримання Заохочення. Замовник Акції не бере на себе відповідальність за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.

6.17 У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, і/або питань, не урегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Замовником Акції відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.18 Інформацію про умови Акції можна отримати, звернувшись на електронну адресу Виконавця: info@aimbulance.com, або за телефоном: +38 (044) 303-96-91 (дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні).