Додати оголошення

Центр підтримки користувачів

Правила безпечних покупок
Як використовувати послугу OLX Доставка?

Правила Акції «Зимові знижки від OLX»

1.Загальні умови
1.1. Організатором Акції є ТОВ “ЄМАРКЕТ УКРАЇНА”
1.2. Загальний термін проведення Акції: 03-16 грудня 2019 р. (обидві дати включно)
1.3. Акція проводиться на сервісі OLX.UA, на території України.

2. Учасники Акції
2.1.Учасником Акції може бути будь-яка дієздатна особа, зареєстрована як користувач сервісу OLX.UA відповідно до вимог Угоди користувача сервісів OLX.UA, та відповідає критеріям, зазначеним в цих Правилах (далі – Учасник або Учасники).

3. Умови участі в Акції
3.1. Учасниками Акції відповідно до Правил Акції визнаються особи, що відповідають зазначеним у п.2.1. Правил вимогам, та:
3.1.1. протягом 6 (шести) місяців до дати початку проведення Акції не купували платні послуги на сервісі OLX.UA перелік яких наведений за посиланням https://www.olx.ua/landingbundles/.
3.2. Особи, які хоч і відповідають зазначеним у п.п.2.1., 3.1. даних Правил вимогам, але за інформацією Організатора Акції вчиняли дії, що порушують умови Угоди користувача сервісу OLX.UA, не вважаються Учасниками Акції, та, відповідно, не мають право на отримання Заохочень, зазначених у п. 4.1. Правил.

4. Заохочення
4.1. Серед учасників Акції, які відповідають зазначеним у п.п. 2.1., 3.1.1. даних Правил вимогам, методом випадкової комп’ютерної вибірки обираються Учасники, що отримують Заохочення у вигляді 70% знижки на придбання платних послуг OLX.UA, перелік яких наведений за посиланням https://www.olx.ua/landingbundles/.
4.2. Строк дії знижки відповідає строку проведення Акції. Якщо Учасник не використав Заохочення протягом зазначеного у даному пункті Правил строку, Учасник вважається таким, що втратив право на Заохочення.
4.3. Заохочення може бути використане виключно до оголошень, які розміщені в обліковому записі Учасника, який отримав право на отримання Заохочення по Акції. Якщо Учасник допускає порушення зазначеної в даному пункті Правил вимоги, Організатор має право позбавити Учасника Заохочення.
4.4. Організатор залишає за собою право відмовити у наданні Заохочення у випадку виникнення підозр щодо шахрайських дій Учасника.
4.5. Отримання Заохочень передбачено тільки Учасниками Акції, та не може розглядатися як грошове зобов’язання. Не допускаються будь-які дії, операції, угоди, де право на отримання Заохочення буде об’єктом будь-якого правочину.
4.6. Учасники Акції мають право відмовитися від Заохочення, без отримання будь-якої компенсації за таку відмову чи внаслідок такої відмови.

5. Інші умови
5.1. Використання Заохочення, наданого в рамках Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну та безумовну згоду Учасника Акції з даними Правилами.
5.2. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором протягом всього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил можливі у випадку їх затвердження Організатором та їх оприлюднення у тому ж порядку, що і Правила. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування на сервісі OLX.UA, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами / доповненнями до цих Правил.
5.3. Організатор Акції має право у будь-який момент змінити умови Акції, скасувати, та/або продовжити термін дії Акції.